Bệnh Học

HỎI ĐÁP Y HỌC LƯỢNG TỬ CUỐI TUẦN 1a : VIRUS CMV (Cytomegalovirus).

HỎI ĐÁP Y HỌC LƯỢNG TỬ CUỐI TUẦN 1b : MỘT CHÚT HỘI THOẠI VỀ UNG THƯ

HỎI ĐÁP Y HỌC LƯỢNG TỬ CUỐI TUẦN 2 : LIỆT MẶT – VIÊM THẦN KINH SỐ 7

HỎI ĐÁP Y HỌC LƯỢNG TỬ CUỐI TUẦN 4 POLYP JUVENILE (JUVENILE POLYPOSIS SYNDROME-JPS)

HỎI ĐÁP Y HỌC LƯỢNG TỬ CUỐI TUẦN 5 : KHÔ ÂM ĐẠO

HỎI ĐÁP Y HỌC LƯỢNG TỬ CUỐI TUẦN 20b : U TUYẾN BÃ – TUYẾN MỒ HÔI

HỎI ĐÁP Y HỌC LƯỢNG TỬ CUỐI TUẦN 21 : BỆNH DO DƯ LƯỢNG TÂY Y

HỎI ĐÁP Y HỌC LƯỢNG TỬ CUỐI TUẦN 22a : CÓ DƯỢC PHÁP ĐÚNG THÌ CÓ THỂ CHỮA ĐƯỢC MỌI BỆNH

HỎI ĐÁP Y HỌC LƯỢNG TỬ CUỐI TUẦN 11 : BẠCH CẦU CAO

HỎI ĐÁP Y HỌC LƯỢNG TỬ CUỐI TUẦN 15 HERPES BIẾN THỂ VÀ COMBO HERPES

HỎI ĐÁP Y HỌC LƯỢNG TỬ CUỐI TUẦN 16 : VIÊM CO THẮT PHẾ QUẢN DỊ ỨNG.

HỎI ĐÁP Y HỌC LƯỢNG TỬ CUỐI TUẦN 23 : CHÀM SỮA và CHÀM THỂ TẠNG

U TUYẾN YÊN VÀ UNG THƯ TUYẾN YÊN