KỸ THUẬT INVERTER – Phụ lục 4 : mạch cầu H khuếch đại công suất lớp D

NHỮNG CHI TIẾT KỸ THUẬT CỦA INVERTER LƯU ĐIỆN HÒA PHA Qua 3 kỳ của chùm bài KỸ THUẬT INVERTER, ta có thể thấy rõ là  Inverter Lưu Điện Hòa Pha có 3 bộ phận chủ đạo sau đây : I/. Bộ phận 1 : Nâng áp. Bộ nâng áp này có chức năng nâng … Đọc tiếp KỸ THUẬT INVERTER – Phụ lục 4 : mạch cầu H khuếch đại công suất lớp D