KỸ THUẬT INVERTER – Phụ lục 1 : Ampli lớp D

AMPLI LỚP D : THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO. Xin tham khảo “Super Audiotone” của Wambuakim. Ampli lớp D hấp dẫn rất nhiều măt nhưng không phải ngoa khi nói rằng nó rất “xương”. Hấp dẫn lớn nhất là Ampli lớp D có hiệu suất cao đến mức không tưởng. Chất âm mượt mà của … Đọc tiếp KỸ THUẬT INVERTER – Phụ lục 1 : Ampli lớp D