TẨY RỬA DẦU MỠ VÀ GỈ CHO NGÀNH MẠ VÀ SƠN PHỦ / TRÁNG

SỢ LƯỢC VỀ YÊU CẦU BỀ MẶT CỦA NGÀNH MẠ + SƠN PHỦ + TRÁNG KIM LOẠI. – Mạ điện dùng phản ứng điện di hay điện hóa Faraday, kết tủa kim loại cần mạ lên bề mặt vật mạ (gọi là Obj). Khi bề mặt vật mạ không được tẩy sạch dầu mỡ (do … Đọc tiếp TẨY RỬA DẦU MỠ VÀ GỈ CHO NGÀNH MẠ VÀ SƠN PHỦ / TRÁNG