NGOẠI BÌ HỌC PHẦN III (DA HỌC III, tiếp theo và hết)

NGOẠI BÌ HỌC III (DA HỌC III)  (Tiếp theo phần II và hết) 6/. Nhóm bệnh ngoại bì do nội tiết – dinh dưỡng   6a/. Mụn, ghẻ, ung nhọt, mụn bọc (đinh râu).   – Mụn (mụn cám, mụn thịt hay mụn mủ) thường xuất hiện trên mặt thậm chí lưng, đùi … ở … Đọc tiếp NGOẠI BÌ HỌC PHẦN III (DA HỌC III, tiếp theo và hết)