PHÁT ĐIỆN DÙNG NĂNG LƯỢNG SÓNG BIỂN

Bản thuyết minh Kỹ thuật. (Technic’s Lecture) KỸ THUẬT PHÁT ĐIỆN SÓNG BIỂN   Sóng biển – nguồn năng lượng khổng lồ và vô tận Mặt biển chiếm diện tích ~ 3/4 bề mặt địa cầu. Trung bình, nước biển có độ mặn khoảng 3,5% , nghĩa là mỗi lít nước biển chứa khoảng 35 gam … Đọc tiếp PHÁT ĐIỆN DÙNG NĂNG LƯỢNG SÓNG BIỂN