RƯỢU HỒNG ĐÀO PHẦN I : CÔNG NGHỆ NẤU RƯỢU HỒNG ĐÀO TRUYỀN THỐNG

(Trích cuộc nói chuyện với cô em gái)   Thanh Hà : Anh ơi, dạy em nấu thứ rượu gì làm kinh tế đi. dạy nấu rượu gì đó dân gian thôi, không quá quí giá như Lưu Ly Mỹ Tửu của anh là được rồi. Wambuakim : à, anh muốn dạy em và mọi … Đọc tiếp RƯỢU HỒNG ĐÀO PHẦN I : CÔNG NGHỆ NẤU RƯỢU HỒNG ĐÀO TRUYỀN THỐNG