HỎI ĐÁP Y HỌC LƯỢNG TỬ CUỐI TUẦN 22c : NGUY HIỂM KHI CHƠI VỚT MẬT MÃ GEN

Trần Thanh Hà (hỏi) : Sư Phụ ơi, hiện nay hình như đã có thuốc điều trị Covid 19, đó là thuốc làm tê liệt enzym RNA polymerase. Khi tiêm vào bệnh nhân, bệnh nhân phục hồi rất nhanh. Vậy làm tê liệt enzym Polymerase RNA thì có để lại đi chứng hay hậu quả … Đọc tiếp HỎI ĐÁP Y HỌC LƯỢNG TỬ CUỐI TUẦN 22c : NGUY HIỂM KHI CHƠI VỚT MẬT MÃ GEN