HỎI ĐÁP Y HỌC LƯỢNG TỬ CUỐI TUẦN 20a : ỨNG XỬ VỚI UNG THƯ

Lý luận Y Học : ỨNG XỬ VỚI UNG THƯ Trương Thị Hồng Giang (hỏi) Thầy ơi, việc ăn thịt đỏ, sữa động vật có phải là cung cấp “thức ăn” cho tế bào ung thư không ạ? Nếu cắt nguồn này tế bào ung thư có “chết” không ạ? Con đọc nhiều bài viết thấy … Đọc tiếp HỎI ĐÁP Y HỌC LƯỢNG TỬ CUỐI TUẦN 20a : ỨNG XỬ VỚI UNG THƯ