HỎI ĐÁP Y HỌC LƯỢNG TỬ CUỐI TUẦN 19 – GEN HỌC (GENNOME SCIENCE)

BÀI HỌC CHO CON GÁI : GEN HỌC (GENNOME SCIENCE) (Bài học góp phần trả lời phần 1 của câu hói “chúng ta từ đâu đến, tồn tại và phát triển, rồi sẽ đi về đâu trong cõi ta bà hỗn mang này !!!”) ======== Huyền (con gái, hỏi) Trên Genk.vn đưa tin về khả … Đọc tiếp HỎI ĐÁP Y HỌC LƯỢNG TỬ CUỐI TUẦN 19 – GEN HỌC (GENNOME SCIENCE)