HỎI ĐÁP Y HỌC LƯỢNG TỬ CUỐI TUẦN 12a BỘ GEN NGƯỜI – BÍ ẨN THIÊN NIÊN KỶ

10 KHÁM PHÁ VỀ BỘ GEN NGƯỜI. Bộ gen người là tất cả vật liệu di truyền của một người, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bộ gen chứa các gen, các gen được cấu tạo bởi một chất hóa học gọi là ADN. Các gen lại được đóng gói trong … Đọc tiếp HỎI ĐÁP Y HỌC LƯỢNG TỬ CUỐI TUẦN 12a BỘ GEN NGƯỜI – BÍ ẨN THIÊN NIÊN KỶ