Y DƯỢC HỌC LƯỢNG TỬ : KIẾN GIẢI BỔ SUNG

KIẾN GIẢI BỔ SUNG : TRỤ – DỤC – TINH – KHÍ – THẦN. (nhân đọc tin Lý Liên Kiệt bị ung thư tuyến Giáp, suy kiệt chờ đến ngày “nhắm mắt xuôi tay ….) TRỤ – DỤC – TINH – KHÍ – THẦN là 5 cơ chế tồn tại của sinh giới. Về bản … Đọc tiếp Y DƯỢC HỌC LƯỢNG TỬ : KIẾN GIẢI BỔ SUNG