Y DƯỢC HỌC LƯỢNG TỬ : KIẾN GIẢI BỔ SUNG

KIẾN GIẢI BỔ SUNG : TRỤ – DỤC – TINH – KHÍ – THẦN.

(nhân đọc tin Lý Liên Kiệt bị ung thư tuyến Giáp, suy kiệt chờ đến ngày “nhắm mắt xuôi tay ….)

TRỤ – DỤC – TINH – KHÍ – THẦN là 5 cơ chế tồn tại của sinh giới. Về bản thể của chúng, Trụ = Trì lực; Dục = Hấp lực; Tinh = Sinh lực; Khí = Năng lực; Thần = Quyền lực.

5 cơ chế tồn tại, theo TỔ HỢP CHẬP BA thì :

Trụ + Dục + Khí = NGẠ QUỶ;

Dục + Khí + Tinh = SÚC SINH;

Tinh + Khí + Thần = NHÂN GIỚI;

Khí + Thần + Trụ = CHÂN GIỚI.

Vì vậy tu trì luyện tập là để từng bước thăng hóa, tiến lên cõi CHÂN NHƯ thì mọi TINH KHÍ THẦN đều tan biến, xác lập KHÍ THẦN TRỤ của CHÂN GIỚI. Mọi cố gắng kiểu “luyện tinh hóa Khí, luyện khí hóa Thần” hoặc “bảo tinh, dưỡng khí, toàn thần” hay “hấp tinh, thu khí, đoạt thần” đều là vô vọng, vì mọi cố gắng đó đều nằm trong tiến trình THÀNH – TRỤ – HOẠI – DIỆT, chỉ do cái tâm cầu vọng mà ra, tất cả bị quán xuyến bởi cái DỤC rồi trở thành TRỤ DỤC KHÍ hoặc DỤC KHÍ TINH của cõi giới ngạ quỷ súc sinh mà thôi.

=======

KUNGFUNARAH LÀ GÌ?

Hỏi: Kungfunarah là gì vậy, sao nghe giống Kungfu được hiểu là võ thuật Trung Quốc, đôi khi hiểu là khí công ?

Đáp:

1/. Trên cơ sở Cấu Trúc Luận, một tồn tại bao gồm 7 thành phần cơ bản là Đất + Nước + Gió + Lửa + Vô minh + Không + Thức , gọi là thất tuyệt (trong đó cấu tạo xác thân vật chất trong vòng sinh diệt là Đất + Nước + Gió + Lửa., gọi là tứ đại). 7 thành tố này là điểm tựa của 7 công năng là Cân + Cốt + Huyết + Ý + Khí + Lực + Đạo.

Thất Tuyệt là thứ mà người Trung Quốc (và đạo học của họ) không nắm bắt được, không hiểu và không thể vận dụng được, thì làm sao có liên quan đến họ ?

2/. Kungfu hay Kungfunara chỉ lá cách đọc vắn tắt của Kungfunarah Drahmadurskti, Đó là pháp môn tối cổ của đệ tử nhà Phật, bí mật truyền thừa từ hàng nghìn năm nay.

3/. Trong 7 loại Kungfu (Cân công + Cốt công + Huyết công + Ý công + Khí công + Lực công + Đạo công)., chỉ thiếu một thì đã là hoạ sát thân. Chì có một (ví dụ Khí công) thì chắc chắn hoại vong, là nạp mạng cho lẽ vô thường.

————-

CHÂN LỰC

Một trong những nhận thức cốt lõi và có tính quyết định của nội gia Kungfu (Kungfunara intha) là khái niệm CHÂN VÕ.

Trong đó võ học nội gia Kungfu được phân tầng thành 4 cấp độ từ thấp đến cao như sau :

1/. VÕ LỰC : là các thể thức vận động nhằm nâng thể tạng (và thể trạng), tăng sức sống, kiện toàn khả năng thích nghi và đồng hóa – dị hóa để làm chủ cuộc sống, tạo kỹ năng phô diễn sức mạnh. Nó tương đồng ở mức độ nào đó với một tổng hòa của điền kinh, cử tạ, bơi lội, thể dục thể hình v.v… công lại.

2/. VÕ THUẬT : là phương thức chuyên biệt sử dụng lực hợp lý với hiệu quả tối đa trong chế thắng đối phương (thiên nhiên, thú vật, con người v.v…). Võ thuật có những tiêu chí mang tính nguyên lý rõ ràng và xuyên suốt, như Thiếu Lâm là Thần Oai Cương Mãnh, Võ Đang là Tứ Lạng Bạt Thiên Cân v.v…, nó quán xuyến toàn bộ tư duy và hành động, nhận thức và ứng xử của người học võ.

3/. VÕ CÔNG : vượt khỏi những ràng buộc vê nhân thân, về thể trạng, về xuất phát điểm cơ địa, võ công cho phép kiến tạo nội lực (đại lực) và dồn toàn bộ lực lượng đó vào một (vài) bộ phận của cơ thể với những biểu hiện, sức công phá và khả năng chế thắng đến mức thần kỳ (thần công).

4/. VÕ ĐẠO : là giai đoạn làm chủ cơ chế sinh tồn, tiến tới nắm bắt, thủ đắc và sử dụng được năng lực của “những tầng trới đất”. Với Kungfu thì năng lực Ba La Mật (1) vừa là phương tiện, vừa là mục tiêu và là cứu cánh để đạt đến tự tại. Trong đó tự tại được hiểu là “tồn tại an nhiên, là dấn sâu vào tịnh độ, là thoát khỏi ách ta bà, là cảnh giới tối cao của thiền định” (Di Lạc Kinh Văn).

Nhìn qua 4 cấp độ đó, ta thấy :

– 3 cấp độ đầu (võ lực + võ thuật + võ công) là để thắng người, và có khả năng làm điều đó.

– Võ Đạo là để THẮNG MÌNH (2), là khả năng vượt qua ngũ uẩn, vượt qua nhất thiết khổ ách. Vì vậy mà các thuật giả ở tầm võ đạo nội gia Kungfu không thể bị ngoại tà (bệnh) xâm nhập, có khả năng nhận thức trực diện (ngộ) cái mà mới ngày hôm qua còn chưa nghĩ tới, sức sáng tạo là cực kỳ mạnh mẽ trải ra đến vô cùng để ngang bằng với trới và đất (an nhiên).

– Dừng lại ở bất cứ cấp độ nào (võ lực, võ thuật, võ công) cũng là chỉ để tàn lụi nhanh hơn vì tục lụy thế gian, vì gìa nua bệnh tật và vì cái “máy xay người” tàn nhẫn có tên là sinh tử luân hồi.

Chỉ là cái bệnh cường giáp thôi, với nền tảng kinh tế – xã hội và Y học hùng hậu của Mỹ mà Lý Liên Kiệt đành …. chờ chết là sao ?

Thương lắm thay nhân gian !!!

Wambuakim

————————————————

Chú thích :

(1) Ba La Mật là năng lực vô cùng vô tận của hư không, từ hư không mà đến, vì hư không mà đi, và còn lại hư không (16 sơ huệ nội gia Kungfu).

(2) Thắng một vạn quân không khó bằng tự thắng mình (phẩm Ngàn, Kinh Pháp Cú)

————————————————

9 Trả lời “Y DƯỢC HỌC LƯỢNG TỬ : KIẾN GIẢI BỔ SUNG”

  1. Anh Kim thân mến!
    Người phàm phu thì phải gieo nhân gì, hạnh nguyện như thế nào, hành trì ra làm sao để được độ theo Kungfunara vậy anh?

  2. Đạo học mênh mông! Mỗi lần đọc lại bài này lại ngấm thêm một chút.
    “Trong 7 loại Kungfu (Cân công + Cốt công + Huyết công + Ý công + Khí công + Lực công + Đạo công)., chỉ thiếu một thì đã là hoạ sát thân. Chỉ có một (ví dụ Khí công) thì chắc chắn hoại vong, là nạp mạng cho lẽ vô thường.”
    Cảm ơn Thầy về bài giảng! Con xin ghi nhớ và tiếp tục thực chứng ạ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *