Y DƯỢC HỌC LƯỢNG TỬ : NIỆM XỨ ĐAN ĐIỀN

NIỆM XỨ ĐAN ĐIỀN Robert Tran: Xin gửi lời chúc mừng đến cộng đồng Y Dược Học Lượng Tử. Thầy Wambuakim cho con hỏi: Đan Điền là gì? Theo con biết có Hạ Đan Điền , Trung Đan Điền, và Thượng Đan Điền, nhưng không rõ tường tận về nó. Nhờ thầy lý giải.   … Đọc tiếp Y DƯỢC HỌC LƯỢNG TỬ : NIỆM XỨ ĐAN ĐIỀN