VŨ TRỤ ĐA GIỚI VÀ TUẦN HOÀN

MỞ RỘNG NHẬN THỨC VỀ VŨ TRỤ ĐA GIỚI VÀ TUẦN HOÀN Hỏi : Hoàng Sa Ở rìa vũ trụ, nơi đó mọi kích thước bằng không, nghĩa là vũ trụ co thành một điểm lượng tử có khối lượng khổng lồ, năng lượng và mật độ cực hạn, chẳng lẽ là để chuẩn bị … Đọc tiếp VŨ TRỤ ĐA GIỚI VÀ TUẦN HOÀN