VŨ TRỤ ĐA CHIỀU – PHẦN II

VŨ TRỤ ĐA CHIỀU – KHÔNG THỜI GIAN ĐA CHIỀU Không gian đa chiều và các vũ trụ trong không gian đa chiều là một trong những phát hiện lớn của Lượng Tử Học, mà trực tiếp là Cơ Học Lượng Tử. Muốn nhận thức về nó, phải tiếp cận nhận thức về vũ trụ, … Đọc tiếp VŨ TRỤ ĐA CHIỀU – PHẦN II