VŨ TRỤ ĐA CHIỀU – KHÔNG THỜI GIAN ĐA CHIỀU

CẤU TRÚC THẬT SỰ CỦA VŨ TRỤ 1/. Vũ trụ giãn nở: Trong bài trước, chúng ta đã điểm qua một số những quan sát vũ trụ học, cho thấy qui mô kinh khủng của vũ trụ Khả kiến. Nhưng vũ trụ (khả kiến) tồn tại có kích thước tới hạn (giới nội) hay nó … Đọc tiếp VŨ TRỤ ĐA CHIỀU – KHÔNG THỜI GIAN ĐA CHIỀU