TIẾN TRÌNH ĐA GIỚI CỦA VŨ TRỤ – VŨ TRỤ ĐA GIỚI TUẦN HOÀN

VŨ TRỤ ĐA GIỚI TUẦN HOÀN. Xin nhắc lại, theo mô hình Big Bang thì khởi thủy của vũ trụ là không có gì hết, nghĩa là không có cả không gian và thời gian, chỉ có một khối lượng và tổng năng lượng cực hạn (các nhà vũ trụ học gọi nó là điểm … Đọc tiếp TIẾN TRÌNH ĐA GIỚI CỦA VŨ TRỤ – VŨ TRỤ ĐA GIỚI TUẦN HOÀN