TIẾN TRÌNH ĐA GIỚI CỦA VŨ TRỤ – VŨ TRỤ ĐA GIỚI TUẦN HOÀN

VŨ TRỤ ĐA GIỚI TUẦN HOÀN.

Xin nhắc lại, theo mô hình Big Bang thì khởi thủy của vũ trụ là không có gì hết, nghĩa là không có cả không gian và thời gian, chỉ có một khối lượng và tổng năng lượng cực hạn (các nhà vũ trụ học gọi nó là điểm Singularity) lớn đến nỗi bây giờ vẫn chưa thể đo đạc chính xác được.

1/. Khối lượng của vũ trụ:

Gần đây, thiên văn học phát hiện chớp sóng vô tuyến đến từ những nơi xa xôi, mang tên Fast Radio Bursts (FRB). Chúng chỉ kéo dài khoảng một miligiây và số chớp sóng được ghi nhận mới ở con số 16. Thông qua chớp sóng vô tuyến, có thể tính toán lượng vật chất mà chúng đi xuyên qua, từ đó tìm ra khối lượng của vũ trụ.

Vào ngày 18/4/2015, một chớp sóng được kính viễn vọng vô tuyến Parkes khẩu độ 64m ở Australia ghi lại. Trong vòng vài giờ sau khi tin tức lan truyền, một số kính viễn vọng khác cũng tìm kiếm tín hiệu. Kính viễn vọng Australian Telescope Compact Array xác định được vị trí của chớp sóng. Đồng thời, kính viễn vọng quang học Subaru khẩu độ 8,2m ở Đài thiên văn Quốc gia Nhật Bản cũng phát hiện chớp sóng đến từ một thiên hà cách Trái Đất 6 tỷ năm ánh sáng, theo The Guardian.

Đây là lần đầu tiên nguồn gốc cũng như khoảng cách di chuyển của FRB được đo đạc.

Theo một số tính toán nội suy chưa chính xác, tạm tính tổng khối lượng vũ trụ vào khoảng 1,393 x 10^1153 (+/- 35%) tỷ tấn. Những đo đạc, tính toán và các công cụ khoa học mạnh khác sẽ được phát minh và cho kết quả chính xác hơn trong tương lai không xa.

2/. Các chiều không gian:

Khởi đầu của Big Bang (được ký hiệu là Bo), là Singularity kích thước bằng không (0), nên chưa có không gian + chưa có các chiều + các thước đo lượng tử + các luật vận động và chuyển hóa.

Bo giãn nở. Rất nhiều các chiều không gian trải rộng đẳng hướng về tất cả mọi phía, vùng không gian gọi là Vũ trụ đột ngột hình thành. Mô hình vũ trụ mảng, vũ trụ mảng và vũ trụ bong bóng xuất hiện. Vật chất và năng lượng “dưới kỳ dị” tỏa ra trong không gian theo các mảng, màng và bong bóng tạo thành các “kiểu” vũ trụ cùng tồn tại với tốc độ nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng. Vũ trụ nguội bớt, tốc độ giãn nở chậm dần làm một số chiều không gian co lại (chỉ còn 11 chiều không gian và 1 chiều thời gian ghi nhận được hiện nay) và bắt đầu pha lạm phát ở khoảng t= 1 x 10^-43s.

Trong một mảng (màng hay bong bóng) vũ trụ, nơi có chúng ta đang tồn tại hiện nay, nguội nhanh hơn “một chút” vì lý do nào đó (chưa được nghiên cứu) mà có 7 chiều không gian co lại thành hằng điểm lượng tử (đủ nhỏ đến mức chúng ta chưa có điều kiện kỹ thuật để ghi nhận và quan sát), chỉ còn lại 3 chiều không gian và 1 chiều thời gian (mở sẵn từ khi khởi đầu Big Bang), tồn tại và xác lập tương tác lực với 4 lực cổ điển (là Lực hấp dẫn + Lức điện từ + Lực tương tác mạnh + Lực tương tác yếu) và 2 lực nhận thức (là Lực siêu hạn / lực thứ 5 và Lực chân không lượng tử / lực thứ 6, mới được phát biểu trong năm 2018 này).

3/. Vũ trụ giãn nở mà không co lại:

Vũ trụ với không – thời gian 4 chiều lẽ ra phải giãn nở chậm dần đến khi dừng rồi co lại cho đến kích thước của Bo, nhưng tương quan sáng/tối của vật chất (vật chất và vật chất tối) lại thúc đẩy vũ trụ giãn nở với gia tốc Hubble ~ 464 km/s/Mpc.

Vũ trụ sẽ giãn nở đến khi vật chất ở “rìa vũ trụ đạt (và vượt) tốc độ ánh sáng chỉ trong khỏang thới gian hơn 130 tỷ năm tới mà không kịp “dừng” (cần khỏang 2000 tỷ năm để dừng).

Đứng trên giác độ siêu vĩ mô thì vũ trụ là Siêu Giãn (không có trạng thái dừng).

Như vậy, xuất hiện nan đề : Vũ trụ giãn đến đâu ? Hay là vũ trụ giãn đến mức độ chỉ còn là những nguyên tử rời rạc, càng ngày càng cách xa trong không gian, chỉ để lại không – thời gian trống rỗng?

4/. Vũ trụ “co” tương đối tính:

Như đã phân tích ở các phần trên, vật chất đạt đến tốc độ ánh sáng hình thành Rìa Vũ Trụ. Nơi đó thời gian t = 0, các chiều không gian còn lại đều “co rút” trở về hằng điểm lượng tử. Nghĩa là ở đó vũ trụ S = Bo = 0. Cơ sở tính toán của xác lập này là các công thức của thuyết Einstein mở rộng :

a/, L = [(căn) 1 – {v(bình phương) / c (bình phương)}] / Lo

b/. T = [(căn) 1 – {v(bình phương) / c (bình phương)}] / To

trong (a) và (b) thì tử số bằng không khi v (tốc độ vật chất) tiến đến c (tốc độ ánh sáng). Lúc đó L (thước đo không gian) và T (thời gian) bằng không (0). Tổng khối lượng M và Tổng năng lượng P đều không đổi và vẫn là con số khổng lồ.

Nói khác đi, rìa vũ trụ chính là “điểm kỳ dị” Singularity. Nói theo lý tính thông thường thì vũ trụ đã “co” tương đối tình về hằng điểm lượng tử Bo.

Điều kỳ dị nào đã diễn ra?

5/. Mô hình đa giới của vũ trụ:

Chúng ta dựng giản hình trực quan để hiểu hơn về vũ trụ đa giới (xem hình ảnh kèm theo).

a/. Ở điểm Big Bang bắt đầu, vũ trụ là Bo Singularity, không gian và thời gian chưa tồn tại nên không có bất cứ định luật nào được xác lập. Năng lực của vũ trụ là không có giới hạn.

b/. Vũ trụ giãn nở, các chiều không gian mở ra đẳng hướng, các thế giới mở ra, trong mỗi thế giới có một số chiều mở ra, những chiều kia vẫn khép thành hằng điểm, trong đó có thế giới chúng ta (và chúng ta chỉ quan sát thế giới này). Các định luật xuất hiện, qui chiếu và giới hạn các vận động của nó (đa giới vật lý).

c/. Sau gần 14 tỷ năm, chúng ta tồn tại trong giản hình không – thời gian này với mọi định luật, lực và thuộc tính vật lý.

d/. Sau 108 tỷ năm, vật chất ở pha đầu tiên của giãn nở hình thành vũ trụ mà ta gọi là Big Bang sẽ đạt tốc độ ánh sáng để hình thành Rìa Vũ Trụ. Các chiều không gian và thời gian của vũ trụ co lại về không. Mọi định luật biến mất, tương quan nhân quả bị đảo lộn. Đó là giới hạn không thể vượt qua (đa giới tương đối tính).

Diễn tả theo nhận thức trực quan thì vũ trụ “lùi” trên trục thời gian để trở về quá khứ, còn không gian thì co lại để đạt trạng thái vi mô, rồi siêu vi mô, cuối cùng là hằng điểm lượng tử Bo.

Một quan sát viên trên chặng đường “quay về Singularity” sẽ không thể ghi nhận được quá trình, vì mọi thước đo đều vô giá trị.

e/. Vũ trụ Singularity lúc bấy giờ chui qua đường hầm vũ trụ với t = 0, l = 0, cung cấp thuộc tính hằng điểm lượng tử cho Bo ở chu kỳ đa giới trước.

6/. Tóm lại về vũ trụ đa giới:

– Vũ trụ trong nhận thức của con người hiện nay chì là một thời điểm trong tiến trình vũ trụ đa giới. Tuy nhiên Khoa học Lượng Tử có thể tính toán, phán đoán và giải mật quá trình đa giới đó.

– Do Bo là trạng thái hằng điểm lượng tử, chưa có không – thời gian và thuộc tính vật chất nên chưa có Luật Bảo toàn Năng Lượng (và vật chất), do đó không có gì để vi phạm. Các luật tương đối tính chưa được xác lập (vì ánh sáng cũng chưa có) nên vận tốc giãn nở của vũ trụ vượt tốc độ ánh sáng là chuyện “bình thường”.

– Trạng thái vũ trụ hỗn loạn ban đầu ở thời điểm sau Bo ngày càng được ổn định dần, cho đến trạng thái ổn định siêu hạn Bo cho thấy tiến trình vũ trụ đa giới phù hợp hoàn toàn với định luật Entropy.

– Vũ trụ đa giới là quá trình tuần hoàn.


Wambuakim )còn tiếp)

2.572 Trả lời “TIẾN TRÌNH ĐA GIỚI CỦA VŨ TRỤ – VŨ TRỤ ĐA GIỚI TUẦN HOÀN”

 1. GO!!!
  This phrase was said by the first cosmonaut on Earth – Yuri Gagarin. (Yuri Gagarin)
  He was the first astronaut on Earth. He was Russian! …
  Now Russia is becoming a strong country, gas pipelines, a vaccine against COVID-19, an army.
  Is this very reminiscent of the communist Soviet Union?
  How do you think?
  Now we have total control in our country. I am interested in the opinion of foreigners.

  Албонумисматико

  ПОЕХАЛИ!!

 2. GO!!!
  This phrase was said by the first cosmonaut on Earth – Yuri Gagarin. (Yuri Gagarin)
  He was the first astronaut on Earth. He was Russian! …
  Now Russia is becoming a strong country, gas pipelines, a vaccine against COVID-19, an army.
  Is this very reminiscent of the communist Soviet Union?
  How do you think?
  Now we have total control in our country. I am interested in the opinion of foreigners.

  Албонумисматико

  ПОЕХАЛИ!!

  1. indapamide ivermectin 3 mg tablet amazon Several lawsuits between Aereo and television providers areplaying out across the country, including in federal courts inNew York, Massachusetts and Utah buy cheap cialis discount online Alternatively, symptoms may occur during or following an invasive procedure or trauma to the chest, neck, gut, or abdomen

 3. My spouse and I stumbled over here different web address and thought
  I might check things out. I like what I see so i am just following you.

  Look forward to going over your web page for a second time.

 4. Wonderful items from you, man. I have bear in mind your stuff previous to and
  you are simply too wonderful. I actually like what you have
  got right here, really like what you’re stating and
  the way in which in which you are saying it.
  You make it entertaining and you continue to care for to keep it
  smart. I can’t wait to read much more from you. That is really a wonderful web site.

  Also visit my web blog … http://www.meteoritegarden.com

  1. Future work will require establishing the role of metformin in the repression, rather than the expression, of genes and protein modifications critical for MDR development finpecia tabletten The book looks to the past, to the current moment, and to the future, tracing the trajectory of the firm from its early days through to recently completed major commissions and competition submittals

 5. Superb blog you have here but I was wondering if you knew of any forums that cover the same topics discussed here?
  I’d really love to be a part of online community where I can get
  feedback from other knowledgeable individuals that share the same interest.
  If you have any suggestions, please let me know.
  Thanks a lot!

  My website bbs.yunweishidai.com

  1. finpecia Meeting this need is complicated by the fact that trans people experience life threatening discrimination, abuse, poverty, and barriers to medical care challenges that intensify as gender intersects with race and or age

  1. NA Repair Syndromes D and Neurodegeneration cialis 5mg online The difference in level, plus Zhao Ling did not keep his hand, Fang does lasix increase blood sugar Diabetes Meds Canada Tianhuaji also appeared in his palm, does lasix increase blood sugar and he suddenly stabbed past this guy

 6. I have been exploring for a bit for any high-quality articles or blog posts on this
  sort of area . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this site.
  Studying this information So i am happy to show that I’ve an incredibly
  just right uncanny feeling I came upon just what I needed.
  I most no doubt will make sure to don?t fail to remember this website and
  give it a look regularly.

  Also visit my web page: Demo Sky1388

  1. Upset stomach and diarrhea are the most common side effects of magnesium oxide cialis order online Six of the 24 strokes in the placebo group were considered hemorrhagic in origin and 10 of the 34 strokes in the TamoxifГЁne Biogaran tamoxifen citrate group were categorized as hemorrhagic

  1. In a prior study investigating the impact of pulmonary rehabilitation in patients with COPD, we demonstrated that a group who received hospital based sham therapy showed marked improvements in the ability to carry out activities of daily living compared with a control group who received placebo tablets at home propecia shedding

 7. Saya telah menjelajah online lebih dari 4 jam hari ini, namun saya tidak pernah
  menemukan artikel menarik seperti milik Anda. It’s cukup berharga bagi
  saya. Secara pribadi , jika semua pemilik situs dan blogger membuat konten yang
  baik seperti yang Anda lakukan, net akan menjadi a jauh lebih berguna dari sebelumnya.

  my webpage … Situs judi slot joker gaming – https://joker123slots.com/ingin-lebih-banyak-uang-Dapatkan-download-joker3999net,

 8. We’re a bunch of volunteers and opening a new scheme in our community.
  Your site provided us with valuable information to work on. You’ve
  done a formidable process and our whole community will probably be thankful to you.

  Feel free to surf to my site: clubriders.men

 9. My wife and i ended up being very glad Ervin could deal with his investigation through the entire precious recommendations he grabbed
  when using the web site. It is now and again perplexing to simply continually be giving out secrets people might have been making money from.
  And we all do know we’ve got the blog owner to give thanks to for this.

  Most of the explanations you have made, the simple blog navigation, the
  friendships your site give support to create
  – it is everything unbelievable, and it’s making our son and us do think that
  subject is entertaining, and that is extremely pressing.
  Many thanks for everything!

  Also visit my page meteoritegarden.com

  1. As stated previously, cats with upper airway obstruction frequently have a pronounced inspiratory effort, and may have striderous breathing cialis 5mg 5 to 4 drinks per day is associated with a 41 increase in risk for breast cancer; and some studies show synergistic effect with hormone therapy

 10. Hi there! I could have sworn I?ve visited this web site
  before but after going through a few of the posts I realized it?s new to me.
  Anyways, I?m certainly happy I came across it and I?ll be bookmarking it and checking back often!

  Feel free to surf to my webpage: memorytoday.com

 11. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a friend who had been conducting a little homework
  on this. And he actually bought me breakfast because I found it for him…
  lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!!
  But yeah, thanks for spending time to discuss this issue here on your web site.

  Also visit my homepage :: mpc-install.com

 12. Thanks for any other informative website. The place else may I am getting that type of info written in such a perfect means?
  I have a mission that I am simply now working on, and I’ve been at the look out for such information.

  1. Radiographic Features of Sclerosing Mesenteritis levitra para que sirve Whether a couple opts for 100 natural or technologically assisted conception, natural fertility enhancement offers a much- needed element the element of holistic, individualized care

  1. These extraordinarily important findings have resulted from analyses of only a few hundred patients and are retrospectively derived; however, they may potentially affect many thousands of women worldwide who take adjuvant tamoxifen as part of therapy for breast cancer cialis without prescription

  1. This would seem to be an attractive chemoprevention strategy for carriers of BRCA 1 and 2 mutations, whose lifetime risk of breast cancer may approach 70 propecia 5mg online canada Interestingly, there were differences in the level of TLR4 expression between the CD11b high and CD11b int populations on control DC Fig

 13. Heya! I realize this is kind of off-topic however I had to ask.
  Does managing a well-established blog such as yours require a massive amount work?
  I’m completely new to writing a blog however I do write in my journal daily.
  I’d like to start a blog so I can share my experience and feelings online.

  Please let me know if you have any suggestions or tips for brand new
  aspiring blog owners. Appreciate it!

  my homepage :: http://clubriders.men

  1. The data are consistent with the hypothesis that EGFR signaling may contribute to resistance to tamoxifen in a subset of patients finasteride with free viagra In general, many biomolecules are chiral 60 of all drugs are optically active, and in most cases, one of the enantiomers produces the desired biological effect while the other may have no effect, a toxic effect, a desirable effect, or an adverse effect on absorption, distribution, metabolism, and protein binding i

 14. Hi, I do believe this is an excellent web site. I stumbledupon it 😉 I’m going to return once again since i have book marked it.

  Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide others.

  Also visit my page – kebe.top

 15. Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for?
  you made blogging look easy. The overall look
  of your web site is excellent, let alone the content!

  Feel free to visit my web blog :: kebe.top

 16. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this superb blog!
  I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.

  I look forward to new updates and will talk about this
  website with my Facebook group. Talk soon!

  Feel free to visit my webpage; http://www.atomy123.com/

  1. priligy seratonin Carl Jung Dx 8 22 2018, IDC, Right, 2cm, Stage IIA, Grade 2, 0 1 nodes, ER PR, HER2 Surgery 9 20 2018 Lumpectomy Right; Lymph node removal Sentinel; Reconstruction right Latissimus dorsi flap Radiation Therapy 10 23 2018 Whole breast Breast Chemotherapy 12 24 2018 AC T Taxol

 17. This is very interesting, You are a very skilled blogger.
  I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your excellent post.
  Also, I’ve shared your web site in my social networks!

  1. Serum estradiol is suppressed to levels similar to those observed in postmenopausal women within 3 weeks following initial administration; however, after suppression was attained, isolated elevations of estradiol were seen in 10 of the patients enrolled in clinical trials viagra for dogs

 18. Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it is truly informative.
  I am gonna watch out for brussels. I will be grateful if
  you continue this in future. Many people will be benefited from your
  writing. Cheers!

  Here is my site atomy123.com

 19. Hey there would you mind sharing which blog platform you’re using?
  I’m going to start my own blog in the near future but I’m having a difficult time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design and style
  seems different then most blogs and I’m looking for something unique.

  P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!

  Also visit my site: atomy123.com

  1. A survey of 262 18 year old and older subjects from two villages in the molybdenum rich area revealed a prevalence of symptoms similar to gout in 31 of the subjects from one village and 18 from the other generic name for cialis MEMBER QUESTION How long can you detect your LH surge once it begins

 20. Hi! I understand this is kind of off-topic however I had to ask.
  Does building a well-established blog such as yours require a lot
  of work? I’m completely new to running a blog however
  I do write in my journal every day. I’d like to start a blog so I will be able to share my
  personal experience and thoughts online. Please let me know if you have any ideas or tips for
  brand new aspiring blog owners. Appreciate it!

  my web-site kebe.top

  1. For BrdU staining, sections were treated with HCl 1N for 15 min at 55 C, washed with PBS, treated with Proteinase K for 10 min at 37 C, washed with PBS, postfixed with 4 PFA for 10 min at room temperature RT, washed with PBS, before proceeding to the blocking step levitra indications Though common and typical in patients with pathogenic variants of JAG1, renal abnormalities are not included in the classic criteria for ALGS

  1. Right before she had called me they had told her that they were going to insert a feeding tube if things did not improve very soon cialis online india Brookes G, Barfoot P 2009 Global impact of biotech crops income and production effects, 1996 2007

  1. The periods required for 50 live birth per total patients in the low AMH group and high AMH group were 271 and 154 days, respectively cialis buy online We may postulate that this adverse effect on end organs may be minimized by LE without making any difference in the ovulation- inducing systemic effects

 21. Have you ever thought about publishing an e-book or guest authoring on other sites?

  I have a blog based on the same topics you discuss and would love to have you share some
  stories/information. I know my visitors would value
  your work. If you are even remotely interested, feel free
  to send me an e mail.

  Here is my website: http://www.lubertsi.net

 22. Simply want to say your article is as astonishing.
  The clearness in your post is just great and i can assume you’re an expert on this subject.
  Well with your permission allow me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming
  post. Thanks a million and please carry on the gratifying work.

  Feel free to surf to my web-site – kebe.top

  1. They were once brought back by Ye Fan to join the war, which was somewhat helpless buy viagra cialis online While in L02 cell viability analysis, cell were incubated indicated the indicated concentrations of BZ formula or one of its main active representative components for 48 h

 23. [url=http://furolasix.com/]lasix without prescription[/url] [url=http://viagradpill.com/]order viagra from uk[/url] [url=http://pmcialis.com/]cheapest cialis us[/url] [url=http://furosemidex.com/]furosemide india[/url] [url=http://mbpills.com/]buy motilium us[/url] [url=http://afdviagra.com/]viagra 100mg uk price[/url] [url=http://a4drugstore.com/]no script pharmacy[/url] [url=http://brandivermectin.com/]ivermectin nz[/url] [url=http://crepills.com/]online doxycycline[/url] [url=http://dpviagra.com/]order viagra us[/url]

 24. Just desire to say your article is as astounding. The clarity on your submit
  is simply excellent and i can suppose you are a professional in this subject.
  Well along with your permission let me to clutch your RSS feed to keep updated with impending post.
  Thank you one million and please carry on the gratifying work.

  Look at my blog post: http://jigongjianzhu.com/home.php?mod=space&uid=626338&do=profile&from=space

  1. Most cases are caused by group B streptococcus Streptococcal Infections Streptococci are gram positive aerobic organisms that cause many disorders, including pharyngitis, pneumonia, wound and skin infections, sepsis, and endocarditis priligy fda approval FDA approved uses include FDA, 2017 a

  1. 6 between 1968 and 1992, attributed mainly to birth cohort effects 48 cialis otc We also observe that in most mice, at least one third of the total mutations in the tree are already acquired in the first clone of the tree Suppl

  1. We tested all the various activities of the mission, from the rocket s launch to when it started to hit the atmosphere of Mars levitra test In some women, the cervical muscle is too loose causing pregnancy loss after the first trimester

 25. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a co-worker who was doing a
  little homework on this. And he actually ordered me breakfast simply
  because I stumbled upon it for him… lol.
  So allow me to reword this…. Thanks for the meal!!
  But yeah, thanx for spending the time to talk about this topic here on your web site.

  Here is my homepage https://mpc-install.com/punbb-1.4.6/viewtopic.php?id=243941

 26. Hi I am so thrilled I found your blog, I really found you by
  mistake, while I was browsing on Bing for something else, Anyways
  I am here now and would just like to say cheers for a remarkable post and a all round exciting
  blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read it all
  at the moment but I have book-marked it and also included your RSS feeds, so
  when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the superb job.

  Take a look at my website http://www.atomy123.com

 27. Just desire to say your article is as surprising.
  The clarity in your post is simply excellent and i could assume you are an expert on this subject.

  Fine with your permission let me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post.

  Thanks a million and please keep up the rewarding work.

  Also visit my blog post … riicorecruitment.org

  1. ERО±, but not ERОІ, mediates estrogen s regulation of serum lipid and cholesterol concentrations in mice 124 where to get viagra pills Type 2 diabetes may develop during the course of thiazide type diuretic treatment, yet in elderly patients, there seems to be little added risk for cardiovascular events compared with preexisting diabetes

  1. It is possible that tamoxifen will lower the risk of invasive breast cancer propecia tablets for sale Although any chemical spray or gas may have lethal potential, any listing of lethal chemical agents usually includes choking pulmonary agents, vesicants, nerve agents, and cyanide

  1. I will say that I have a very high pain tolerance and can t take most pain relievers due to allergies so I have learned to compensate where to buy cialis 1993, and the loss of its function is considered to be involved in the progression from the benign form to the highly malignant astrocytoma Kleihues et al

 28. It’s perfect time to make some plans for the future and
  it is time to be happy. I have read this submit and if I could I want to counsel you
  few attention-grabbing things or suggestions. Maybe you can write next articles relating to this
  article. I want to read more things approximately it!

  Here is my page :: clubriders.men

  1. The number of primary CrpA 63 71 specific T cells induced by Chlamydia or VacCrpA was measured on days 6 or 7 p viagra vs cialis price Bollinger, for making Osgood s point for her again about the confluence between the antivaccine movement and the cancer chemo truth movement

 29. hello there and thank you for your information – I have certainly picked up
  something new from right here. I did however expertise several technical points using this website, since
  I experienced to reload the website many times previous
  to I could get it to load properly. I had been wondering if your web hosting
  is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement in google and can damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords.
  Well I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more
  of your respective interesting content. Make sure you update
  this again soon..

  Also visit my site :: Aiden

 30. Hi, Neat post. There’s an issue with your website in internet explorer, may test this?
  IE nonetheless is the marketplace chief and a huge portion of people will miss your wonderful writing due
  to this problem.

  my web blog 800ws.net

  1. The pathogenesis of peripheral and or central nervous system changes in chronic widespread pain CWP is unclear, though, peripheral soft tissue changes are implicated 190 propecia walgreens On routine screening, the serum ASA level was 45mg dL and alkalinization therapy was begun

  1. Tamoxifen 3, 094Anastrozole 3, 092Body as whole Asthenia1819 Pain1617 Back pain1010 Accidental injury1010 Abdominal pain99 Infection99 Headache810 Flu syndrome66 Cyst55 Chest pain57 Neoplasm55Cardiovascular Vasodilatation4136 Hypertension1113Digestive Nausea1111 Constipation88 Diarrhea79 Dyspepsia67 Gastrointestinal disorder57Hemic and lymphatic Lymphedema1110 Anemia54Metabolic and nutritional Peripheral edema1110 Weight gain99 Hypercholesterolemia39Musculoskeletal Arthritis1417 Arthralgia1115 Osteoporosis711 Fracture710 Bone pain67 Joint disorder56 Myalgia56 Arthrosis57Nervous system Depression1213 Insomnia910 Dizziness88 Anxiety66 Paresthesia57Respiratory Pharyngitis1414 Cough increased98 Dyspnea88 Sinusitis56 Bronchitis55Skin and appendages Rash1311 Sweating65Special senses Cataract specified76Urogenital Urinary tract infection108 Leukorrhea93 Vaginal hemorrhageVaginal hemorrhage without further diagnosis 64 Breast pain68 Vaginitis54 Vulvovaginitis56 Breast neoplasm55Certain adverse reactions and combinations of adverse reactions were prospectively specified for analysis in the ATAC trial, based on the known pharmacologic properties and safety profiles of the two drugs Table 4 is viagra a vasodilator b Narcotic drugs

 31. I have been absent for some time, but now I remember why I used to love this blog.
  Thank you, I will try and check back more often. How frequently you
  update your website?

  Feel free to surf to my web page :: kebe.top

  1. In the entire dataset, the correlation between RFS and clinicopathological factors including age, tumour size, histological grade, ER status, PR status and HER2 status, proliferation factors Ki67, EMT related factors including Twist and Slug was analysed by Kaplan Meier method buy viagra and cialis online

 32. I really wanted to compose a word in order to appreciate you for all the superb suggestions
  you are showing at this website. My considerable internet look up has at the end been paid with incredibly good know-how
  to go over with my guests. I ‘d admit that we readers actually are
  extremely lucky to be in a really good site with very many brilliant professionals with useful concepts.
  I feel quite privileged to have come across your entire web site
  and look forward to plenty of more awesome moments reading here.
  Thanks once more for a lot of things.

  My homepage: http://www.atomy123.com/forum.php?mod=viewthread&tid=279408

 33. Good day! This is my first visit to your blog! We are
  a collection of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche.
  Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a outstanding job!

  my site – chengdian.cc

 34. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like
  you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is excellent blog.
  A fantastic read. I’ll definitely be back.

  Also visit my web site – clubriders.men

 35. I am not sure where you are getting your info, but good topic.
  I needs to spend some time learning much more or understanding more.

  Thanks for excellent information I was looking for this info for my mission.

  My web site mycte.net

 36. Hi there would you mind letting me know which webhost you’re utilizing?

  I’ve loaded your blog in 3 completely different web browsers and I must say this blog loads
  a lot faster then most. Can you recommend a good web hosting provider at a honest price?

  Thank you, I appreciate it!

  Stop by my website; https://kebe.top

  1. Another thing about anavar for females that it doesn t make you look like an incredible hulk like it works on men Most popular products Oxandro 10 mg 50 tabs Para Pharma US Domestic Dragon Pharma International Bayer Oxanabol 10 mg 50 tabs Testosterone Anavar 10mg x 50 tablets Mastoral 10 mg 50 tabs 5000iu HCG Bacterial Water Masterone 100mg ml x 10ml Oxymetholone MSD Clenbuterol Dragon Pharma Europe Domestic Fluoxymesterone Mibolerone Dianabol 10mg x 100 tablets Adcock Ingram Tren Tabs 1 mg 50 tabs Proviron Stanozolol 10mg x 100 tablets Anvarol for sale, anavar hair loss Anavar hair loss, cheap buy steroids online worldwide shipping achat levitra 10 mg orodispersible That skill looked very powerful, but it was still swallowed up by Zhao Ling is torn space

  2. Presumably because angiotensin converting enzyme inhibitors affect the metabolism of eicosanoids and polypeptides, including endogenous bradykinin, patients receiving ACE inhibitors including ALTACE ramipril capsules may be subject to a variety of adverse reactions, some of them serious finasteride Copyright 2017 Mukherjee et al

  1. On the second day of the second treatment cycle with the same dose, she noticed continuous waves of lights coming from the peripheral field, sparing the central vision; the symptoms started suddenly at the time of waking up in the morning after turning on the lights buy cheap cialis discount online Proximal renal tubular acidosis in the context of drug induced renal Fanconi syndrome

 37. I do not know if it’s just me or if everyone else experiencing issues with your website.
  It looks like some of the written text on your content are running
  off the screen. Can someone else please provide
  feedback and let me know if this is happening to them as
  well? This may be a issue with my browser because I’ve had this happen before.
  Kudos

  Feel free to surf to my homepage … mpc-install.com

 38. Hi I am so happy I found your blog page, I really found you by accident, while I was searching on Bing
  for something else, Nonetheless I am here now and would just
  like to say cheers for a fantastic post and a all round enjoyable blog (I also love the
  theme/design), I don?t have time to read through it all at the moment but
  I have book-marked it and also added your RSS feeds,
  so when I have time I will be back to read more,
  Please do keep up the great jo.

  my web-site – http://shihan.com.ru

 39. Hello I am so delighted I found your weblog,
  I really found you by accident, while I was searching on Askjeeve for something else, Anyhow I am here now and would
  just like to say thank you for a incredible post and a all
  round thrilling blog (I also love the theme/design), I
  don’t have time to look over it all at the minute but I have book-marked it and also added your RSS
  feeds, so when I have time I will be back to read a
  great deal more, Please do keep up the awesome job.

  Here is my web blog http://www.aniene.net

 40. Hi, Neat post. There is an issue along with your site in internet explorer, may check this?
  IE nonetheless is the market chief and a good
  section of other people will omit your magnificent writing because of
  this problem.

  My site – Jeremiah

  1. viagra montelukast 5 mg torrino Fans had waited to see how the Fox television show would address the loss of one of its founding cast members following Monteith s death in July from an accidental overdose of heroin and alcohol at age 31 36 hour cialis online For dosage optimization, inter subject comparison was not possible as this would imply administration of both doses to each patient, which would unnecessarily increase patient radiation exposure

 41. I simply wanted to say thanks once more. I am not sure
  the things that I might have tried without the entire tactics documented by you regarding such a
  theme. It seemed to be the horrifying problem for me personally, nevertheless spending time with
  a new skilled avenue you solved it made me to weep with gladness.
  Extremely grateful for this service as well as sincerely hope you know what a powerful job you
  have been getting into training many others through the use of your blog post.

  Most probably you’ve never encountered any of us.

  Also visit my blog post; http://www.hotelforrest.ru

 42. I love your blog.. very nice colors & theme.
  Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for
  you? Plz respond as I’m looking to construct my own blog and would like to
  find out where u got this from. kudos

  My web page – kebe.top

  1. 5 hours coefficient of variation CV 33 where to buy finasteride Hydroxyurea, mifepristone, tamoxifen, interferon alpha alone, or in combination with calcium channel blockers and newer molecular inhibitors could be successful in the treatment of recurrent unresectable meningiomas

  2. Methods RCT Country Turkey Single centre Participants Included poor responders by Bologna criteria 2 out of 3 40 years or other risk factor for POR or abnormal ovarian test or previous 3 oocytes retrieved tadalista vs cialis The following gram negative microorganisms

 43. Having read this I thought it was really enlightening. I appreciate you
  finding the time and energy to put this short article together.
  I once again find myself spending a significant amount of time both reading and posting comments.
  But so what, it was still worthwhile!

  My blog :: http://163.30.42.16

 44. We’re a group of volunteers and starting a brand new scheme in our
  community. Your website provided us with useful information to work on.
  You have done an impressive activity and our whole neighborhood
  might be thankful to you.

  Feel free to surf to my web site; http://www.craksracing.com/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=WatterstonMeridith

 45. I would like to thnkx for the efforts you’ve put in writing this web site.
  I’m hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well.
  In fact your creative writing skills has encouraged me to get my own website now.
  Actually the blogging is spreading its wings fast. Your write up is a good example of it.

  My website xajm168.com

  1. It s just weight gain as estradiol directly influences metabolism, energy, lipids, sugar, and a host of important functions levitra 10 vardenafil Further clinical trials as well as increased awareness of CTIBL among clinicians are needed to improve the management of this common long term adverse event of BC treatment

 46. Wow, amazing weblog layout! How lengthy have you ever been running a blog for?
  you make blogging glance easy. The total look
  of your website is fantastic, as well as the content material![X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]I
  simply couldn’t go away your website prior to suggesting that
  I extremely loved the usual information an individual supply
  for your visitors? Is gonna be again continuously in order to check
  out new posts.

  Here is my blog post – http://www.aniene.net

 47. Hello there! This blog post couldn?t be written any better!
  Looking at this article reminds me of my previous roommate!
  He constantly kept preaching about this. I most certainly will forward this post to him.
  Fairly certain he’ll have a very good read.
  I appreciate you for sharing!

  my web site anapa-alrosa.com.ru

 48. Hello there, just became alert to your blog through Google,
  and found that it’s really informative. I am gonna watch
  out for brussels. I will appreciate if you continue this in future.
  A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!

  My blog post; Vince

  1. Table 3 Rate and adjusted odds ratios OR for adverse perinatal outcomes among the offspring of women with any form of hypertension, according to type of antihypertensive therapy received during pregnancy cocaine and viagra Fertility benefits may or may not be part of your insurance plan

 49. Undeniably imagine that that you stated. Your favorite justification appeared
  to be at the web the easiest factor to bear in mind of.
  I say to you, I definitely get annoyed even as other people consider concerns that they just
  don’t recognise about. You managed to hit the
  nail upon the highest as well as defined out the whole thing
  without having side effect , other folks could take a signal.
  Will probably be back to get more. Thanks!

  Take a look at my site ReMind Solution

  1. The young man how many carbs should you eat with type 2 diabetes had a bitter look on his face cialis 5mg BIOL BIOL TAKEDA SANOFI PASTEUR SANOFI PASTEUR MSD ARGENTINA PFIZER GLAXOSMITHKLINE MSD ARGENTINA SANOFI PASTEUR CASSARA ABBOTT GLAXOSMITHKLINE GOBBI NOVAG NOVARTIS SANOFI PASTEUR SANOFI PASTEUR SANOFI PASTEUR GLAXOSMITHKLINE SANOFI PASTEUR EUROLAB BIOL BIOL PURISSIMUS BIOL BIOL CASASCO CASASCO MSD ARGENTINA GLAXOSMITHKLINE MSD ARGENTINA SANOFI PASTEUR SANOFI PASTEUR MSD ARGENTINA

  1. These guidelines require coverage for adults and children and include immunizations such as influenza, meningitis, tetanus, HPV, hepatitis A and B, measles, mumps, rubella, and varicella viagra online price Blockade by either ACE inhibitor or ARB increases the antihypertensive response

 50. I’m extremely impressed with your writing skills as well
  as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself?
  Anyway keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one
  these days.

  Also visit my web site :: forum.viemu.club

  1. generic cialis from india Although each growing follicle may initially have an equal potential to reach full maturation, only those follicles continue to grow that are at a more advanced developmental stage 2 5 mm in diameter at the time FSH levels surpass the threshold during the luteo- follicular transition

 51. Hey I am so happy I found your site, I really found
  you by error, while I was researching on Yahoo for something else, Nonetheless I am here now and
  would just like to say many thanks for a incredible post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I
  don’t have time to read through it all at the minute but I have
  saved it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the excellent job.

  My blog post; MaxExtend Pills

  1. This paradigm shift has been mainly driven by advances in sequencing technology, implementation of optimized analysis pipelines, and significantly reduced sequencing costs, which have collectively resulted in more efficient, sensitive, and cost effective genetic testing where to buy cialis online forum Braam, 1968; seyedoshohadaei 2012; branigan 2005

 52. Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have
  any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Appreciate it

  Also visit my blog post – Jolt Alpha

  1. Thomas Lamont cialis on line com 20 E2 AD 90 20De 20Unde 20Pot 20Cumpara 20Viagra 20Fara 20Reteta 20 20Viagra 20Free 20Shipping viagra free shipping Although six Esprit bodyshells were used in filming, only one was converted to a fully operational submarine car

 53. Hello there, I found your blog via Google at the same time as looking for a similar matter, your website came
  up, it appears to be like good. I have bookmarked it in my
  google bookmarks.

  Also visit my blog: ViagRx

 54. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great.
  I don’t know who you are but definitely you’re going to a famous blogger
  if you aren’t already 😉 Cheers!

  Here is my website; Deneen

 55. I am really enjoying the theme/design of your blog.
  Do you ever run into any internet browser compatibility problems?
  A number of my blog audience have complained about my site not operating correctly
  in Explorer but looks great in Opera. Do you have
  any solutions to help fix this problem?

  Feel free to visit my site; Pure Optimum Keto Review

 56. [url=https://medicinecialis.com/]cialis 50mg price in india[/url] [url=https://xrpills.com/]order accutane over the counter[/url] [url=https://cialisetabs.com/]canadian online pharmacy tadalafil[/url] [url=https://tadalafilworx.com/]tadalafil 20mg price in india[/url] [url=https://aventolin.com/]albuterol cost[/url] [url=https://vdphealth.com/]buy lasixonline[/url] [url=https://viagraoft.com/]viagra malaysia[/url] [url=https://wbapharmacy.com/]cheap scripts pharmacy[/url] [url=https://crmeds.com/]prozac generic cost[/url] [url=https://cialisexpress.com/]cialis 20mg price in india[/url]

 57. [url=http://viagrabuycheap.com/]viagra viagra[/url] [url=http://healthsupl.com/]modafinil online canadian pharmacy[/url] [url=http://startpills.com/]price of zestril[/url] [url=http://ivermectinp.com/]ivermectin 400 mg brands[/url] [url=http://buyrxtablets.com/]clomid price canada[/url] [url=http://wbapharmacy.com/]online pharmacy india[/url]

 58. Everything said was actually very logical.
  However, think about this, what if you were to create a awesome post title?
  I ain’t saying your information is not solid., however suppose you added a post
  title that grabbed a person’s attention? I mean TIẾN TRÌNH ĐA GIỚI CỦA VŨ TRỤ –
  VŨ TRỤ ĐA GIỚI TUẦN HOÀN – Wambua is a little boring.
  You could peek at Yahoo’s home page and note how they
  create news headlines to grab viewers to click.

  You might add a video or a related pic or two to grab people interested about everything’ve
  written. In my opinion, it might make your blog a little bit more interesting.

  Feel free to visit my blog – Rapid Keto Cut Review

 59. You are so awesome! I do not believe I’ve read anything like
  this before. So nice to find another person with a few unique
  thoughts on this subject. Seriously.. thanks for starting this up.
  This web site is something that is required on the internet, someone with some originality!

  Here is my website; everythingarcades.com

 60. My partner and i still cannot quite think that I could
  possibly be one of those reading the important recommendations
  found on your web blog. My family and I are sincerely thankful on your generosity and for
  giving me the advantage to pursue this chosen career path.
  Thank you for the important information I obtained from
  your blog.

  my site – http://www.goldenanapa.ru/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=LionsDeanna

  1. propecia hairline com 20 E2 AD 90 20Comment 20Utiliser 20Le 20Viagra 20Pour 20La 20Premire 20Fois 20 20Posso 20Tomar 20100mg 20De 20Viagra posso tomar 100mg de viagra It said some of the rest went toward living the high life, including payments on a Los Angeles mansion and luxury sportscar and extravagant nightclub tabs, as well as investments instart ups focused on t shirt designs, hair extensions and 3 Dadult film production

 61. Hi there! Would you mind if I share your blog with my myspace group?

  There’s a lot of folks that I think would really enjoy
  your content. Please let me know. Thanks

  1. who sells viagra They will escape the data gathering and reporting requirement and avoid the tricky informed consent talk with their patients, trying to explain that they are prescribing drugs that have not been shown to be effective

  1. buy cialis online uk Щ‚ЩЋШ§Щ„ЩЋ ШЈЩЋЩ€ Щ…ЩЋШ§ ШґЩЋШ№ЩЋШ±Щ’ШЄЩђ ШЈЩЋЩ†Щ‘ЩђЩЉ ШЈЩЋЩ…ЩЋШ±Щ’ШЄЩЏ Ш§Щ„Щ†Щ‘ЩЋШ§ШіЩЋ ШЁЩђШЈЩЋЩ…Щ’Ш±ЩЌ ЩЃЩЋШҐЩђШ°ЩЋШ§ Щ‡ЩЏЩ…Щ’ ЩЉЩЋШЄЩЋШ±ЩЋШЇЩ‘ЩЋШЇЩЏЩ€Щ†ЩЋ Щ€ЩЋЩ„ЩЋЩ€Щ’ ШЈЩЋЩ†Щ‘ЩђЩЉ Ш§ШіЩ’ШЄЩЋЩ‚Щ’ШЁЩЋЩ„Щ’ШЄЩЏ Щ…ЩђЩ†Щ’ ШЈЩЋЩ…Щ’Ш±ЩђЩЉ Щ…ЩЋШ§ Ш§ШіЩ’ШЄЩЋШЇЩ’ШЁЩЋШ±Щ’ШЄЩЏ Щ…ЩЋШ§ ШіЩЏЩ‚Щ’ШЄЩЏ Ш§Щ„Щ’Щ‡ЩЋШЇЩ’ЩЉЩЋ Щ…ЩЋШ№ЩђЩЉ Ш­ЩЋШЄЩ‘ЩЋЩ‰ ШЈЩЋШґЩ’ШЄЩЋШ±ЩђЩЉЩЋЩ‡ЩЏ Ш«Щ…Щ‘ЩЋ ШЈЩЏШ­Щ„Щ‘ЩЏ ЩѓЩЋЩ…ЩЋШ§ Ш­Щ„Щ‘ЩЏЩ€Ш§

 62. Good – I should certainly pronounce, impressed with your web site.
  I had no trouble navigating through all tabs and related information ended up being truly simple to do to access.
  I recently found what I hoped for before you know it at all.
  Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, website theme .
  a tones way for your customer to communicate. Nice task.

  My blog :: Ardent Male

  1. 65, 87 Prolonged ventricular cycle length can take the form of simple sinus bradycardia, complete atrioventricular block, or any rhythm in which sudden long cycles may lead to arrhythmogenic early afterdepolarizations proscar

  1. 70 a share, compared with Tuesday s price of 22 legit cialis online Each woman received HT and a placebo in a random and counter balanced order half of women started the experiment with 2 months of HT while the other half started it after taking a placebo for 2 months Fig

  2. styplon augmentin bid 1000 mg film tablet fiyat All that data didnГў t wow the pediatrician, who told Battag to put the pen down buy finasteride 1mg Fancsovits et al, reported that early pronuclear disappearance is a good indicator for the selection of appropriate embryos and that the rate was higher, albeit not significantly, when obtained by ICSI than when obtained by IVF, at 41

  1. It was really confusing cialis price 2 July 23 issue suggest that the vaccine consisting of recombinant Borrelia burgdorferi outer surface protein A is well tolerated and efficacious and provides an important new public health approach to the prevention of Lyme disease