LƯU LY MỸ TỬU – TUYỆT PHẨM CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

Kỳ 1: Lưu Ly Mỹ Tửu.   I/. Vài dòng về rượu Á Đông Hơn 2500 năm trước, khi mọi vùng đất đai và lãnh thổ khác của thế giới còn trong lạc hậu và mông muội tối tăm thì khu vực Á Đông đã có một nền văn hoá – văn minh rực rỡ. … Đọc tiếp LƯU LY MỸ TỬU – TUYỆT PHẨM CỔ TRUYỀN VIỆT NAM