LƯU LY MỸ TỬU – CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT

Kỳ 2: Sản Xuất Lưu Ly Mỹ Tửu IV/. Sản xuất Lưu Ly Mỹ tửu Lưu Ly Mỹ tửu đã gần như biệt dạng, thất truyền chừng 50 năm nay. Tác giả đã khảo cứu gần 10 năm mới tìm lại được phương pháp cất được loại mỹ tửu độc đáo này và sau đó … Đọc tiếp LƯU LY MỸ TỬU – CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT