LƯỢNG TỬ HỌC PHẦN III : BẢN CHẤT CỦA VƯỚNG VÍU LƯỢNG TỬ

Cơ Học Lượng Tử xem một hạt là một vùng năng lượng tập trung biểu hiện thành vật chất khả kiến là một hạt (do đó là cả thế giới vật chất). I/. CÁC CÁCH TIẾP CẬN BẢN CHẤT CỦA VƯỚNG VÍU LƯỢNG TỬ Như đã biết, vũ trụ của chúng ta là đa tầng … Đọc tiếp LƯỢNG TỬ HỌC PHẦN III : BẢN CHẤT CỦA VƯỚNG VÍU LƯỢNG TỬ