KỸ THUẬT SIÊU ÂM : SIÊU ÂM NỘI SOI CAN THIỆP.

SIÊU ÂM NỘI SOI CAN THIỆP. I/. Sơ lược về siêu âm và máy siêu âm 1/. Siêu âm Siêu âm là một loại dao động cơ học được truyền đi trong một môi trường vật chất nhất định.Năng lượng cơ học này tác động vào các phân tử vật chất của môi trường làm … Đọc tiếp KỸ THUẬT SIÊU ÂM : SIÊU ÂM NỘI SOI CAN THIỆP.