KIẾN GIẢI BỔ SUNG VỀ TIẾN TRÌNH ĐA GIỚI CỦA VŨ TRỤ

KIẾN GIẢI BỔ SUNG VỀ TIẾN TRÌNH ĐA GIỚI CỦA VŨ TRỤ   Hoàng Sa: Bây giờ con mới hiểu rằng trước Big Bang thì không gian và thời gian không hề tồn tại, chỉ có một khối lượng và năng lượng khổng lồ – cực hạn, nhiệt độ 10^32 độ K. Tất cả là … Đọc tiếp KIẾN GIẢI BỔ SUNG VỀ TIẾN TRÌNH ĐA GIỚI CỦA VŨ TRỤ