CÔNG NGHỆ LÀ GÌ

Thuật ngữ công nghệ (technology) có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp là technología, trong đó téchnē mang nghĩa là “nghệ thuật, kỹ năng nghề”, hoặc “thủ công” và logía mang nghĩa là “châm ngôn”, “nghiên cứu”. Vì vậy, thuật ngữ technología hàm nghĩa về các công cụ, kỹ năng và mưu mẹo của con … Đọc tiếp CÔNG NGHỆ LÀ GÌ