CÔNG NGHỆ LÀ GÌ

Thuật ngữ công nghệ (technology) có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp là technología, trong đó téchnē mang nghĩa là “nghệ thuật, kỹ năng nghề”, hoặc “thủ công” và logía mang nghĩa là “châm ngôn”, “nghiên cứu”. Vì vậy, thuật ngữ technología hàm nghĩa về các công cụ, kỹ năng và mưu mẹo của con người trong các hoạt động sống. Ngày nay, công nghệ được xem là hệ thống các phương pháp, công cụ và năng lực giải quyết vấn đề, hay quy trình tạo ra sản phẩm (vật thể và phi vật thể). Vậy “công nghệ” là gì?

Luật khoa học và công nghệ (năm 2000) định nghĩa: “Công nghệ là tập hợp các phương pháp, quy trình, kỹ năng, bí quyết, công cụ, phương tiện dùng để biến đổi các nguồn lực thành sản phẩm”.

Thực tế cho thấy, người ta thường đồng nhất nội dung của hai thuật ngữ kỹ thuật  và công nghệ làm một. Nguyên nhân, theo GS.TSKH Vũ Đình Cự, ở các nước xã hội chủ nghĩa trước đây thường dùng thuật ngữ “kỹ thuật” thay cho “công nghệ”, chẳng hạn việc dùng thuật ngữ “khoa học và kỹ thuật” thay cho thuật ngữ “science and technology” ở phương Tây; nhưng “hiện nay, đa số các nước đó sử dụng cơ chế thị trường nên cũng dùng thuật ngữ công nghệ” (2). Vả lại, cả hai thuật ngữ trên đều được tìm thấy trong nguồn gốc của tiếng Hy Lạp và người xưa hiểu nó tương đương nhau. Trước chiến tranh thế giới lần thứ hai, thuật ngữ “kỹ thuật” (technic hay techno) được sử dụng phổ biến hơn, nhưng kể từ đó trở đi, thuật ngữ “công nghệ” (technology) lại được sử dụng phổ biến hơn. Khi tra vào công cụ tìm kiếm hàng đầu thế giới Google, nếu chúng ta gõ bằng tiếng Việt, thì có được 90,50 triệu kết quả liên quan đến thuật ngữ “kỹ thuật” (trong vòng 0,10 giây) và 127 triệu kết quả liên quan đến thuật ngữ “công nghệ” (chỉ trong vòng 0,07 giây); còn nếu gõ bằng tiếng Anh, thì có được 22,10 triệu kết quả liên quan đến thuật ngữ “technic” (trong vòng 0,04 giây) và 1,85 tỷ kết quả liên quan đến thuật ngữ “technology” (trong vòng 0,09 giây). Điều đó cho thấy mức độ sử dụng phổ biến và áp đảo của thuật ngữ công nghệ (technology) so với thuật ngữ kỹ thuật (technic), cả ở trong nước và ngoài nước. Thuật ngữ công nghệ phổ biến đến mức, mọi hành vi của con người đều được “công nghệ hóa”, kể cả những hành vi phi sản xuất như: Công nghệ chính trị, công nghệ giáo dục, công nghệ làm báo, công nghệ làm đẹp, v.v…

Chúng tôi coi kỹ thuật chỉ là một bộ phận hợp thành của công nghệ, hay nói cách khác, công nghệ có tầm bao quát rộng lớn hơn kỹ thuật, chứa đựng cả những yếu tố phi kỹ thuật. Tuy nhiên, trong những giới hạn nhất định, chúng tôi vẫn có thể sử dụng hai thuật ngữ kỹ thuật và công nghệ tương đương nhau, và trong những trường hợp như vậy, kỹ thuật được hiểu theo nghĩa hẹp của công nghệ. Còn theo nghĩa rộng, công nghệ bao gồm tất cả các nhân tố cấu thành quy trình sản xuất (vật thể và phi vật thể). Chính vì vậy, “công nghệ làm nổi bật thái độ tích cực của con người đối với tự nhiên, vạch rõ quá trình sản xuất trực tiếp ra đời sống của con người và những điều kiện của đời sống xã hội của họ, cũng như những khái niệm tinh thần bắt nguồn từ điều kiện ấy”. Quan niệm này do Các Mác trình bày trong bộ Tư bản, mà cho đến nay vẫn được nhiều học giả có uy tín trong nước xem như có tính chất định nghĩa về công nghệ đúng đắn nhất, tổng quát nhất và đầy đủ nhất. Chúng tôi chia sẻ sâu sắc với ý kiến chính xác ấy.

Quan niệm trên đây của Mác đã chỉ ra: một là, thông qua công nghệ, bộc lộ mối quan hệ của con người với tự nhiên; hai là, thông qua công nghệ, bộc lộ mối quan hệ giữa người với người; ba là, thông qua công nghệ, hình thành nên mối quan hệ biện chứng tự nhiên – con người – xã hội… Bản thân các yếu tố của công nghệ cũng được hình thành thông qua mối quan hệ ấy. Trong đó, thái độ tích cực của con người đối với tự nhiên, chính là khả năng biến đổi các nguồn lực sẵn có trong tự nhiên thành các nguồn lực xã hội phù hợp với nhu cầu ngày càng phát triển của con người, trước hết là nhu cầu ăn, uống, ở, mặc, đi lại, v.v… Đó cũng chính là quá trình con người nắm bắt các quy luật của tự nhiên và vận dụng chúng vào trong các hoạt động sống của mình, không ngừng “giải thích thế giới” và “cải tạo thế giới” để ngày càng phát triển hơn mà vẫn không “trái với tự nhiên”, ngược lại sẽ phải trả giá đắt vì những hành vi mù quáng vi phạm quy luật khách quan. Qua đó, nó hình thành “văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên” và “văn hóa ứng xử với môi trường xã hội” của con người.

Trong khi thực hiện toàn bộ quy trình công nghệ ấy, một mặt con người phải quan hệ với tự nhiên, mặt khác phải quan hệ với nhau; một mặt phải sản xuất ra tư liệu sinh hoạt, mặt khác phải sản xuất ra chính bản thân con người; một mặt phải sản xuất ra các giá trị vật chất hay vật thể, mặt khác phải sản xuất ra các giá trị tinh thần hay phi vật thể. Trong mỗi quy trình ấy, mỗi hoạt động ấy, con người đều cần và phải có một công nghệ thích hợp. Sự phát triển ngày càng cao hơn của con người, với những nhu cầu ngày càng đa dạng và phong phú hơn, càng đòi hỏi công nghệ cao hơn và hoàn thiện hơn. Đến lượt nó, sự phát triển và hoàn thiện hơn của công nghệ phản ánh quá trình tăng tiến của các yếu tố cấu thành: thông tin, tri thức, kỹ năng lao động, tổ chức và quản lý, công cụ và phương tiện vận hành, v.v… tức là phản ánh quá trình biến đổi về lượng dẫn đến biến đổi về chất của công nghệ, dẫn đến sự bùng nổ mang tính cách mạng về công nghệ. Diễn tiến cách mạng về công nghệ tất yếu dẫn đến biến đổi cách mạng trong lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, và do đó, dẫn đến cách mạng trong toàn bộ phương thức sản xuất và cách mạng xã hội, đưa nền văn minh nhân loại phát triển lên tầm cao mới. Điều này đã được Các Mác chỉ rõ trong tác phẩm Sự khốn cùng của triết học: “Những quan hệ xã hội gắn liền mật thiết với những lực lượng sản xuất. Do có được những lực lượng sản xuất mới, loài người thay đổi phương thức sản xuất của mình, và do thay đổi phương thức sản xuất, cách kiếm sống của mình, loài người thay đổi tất cả những quan hệ xã hội của mình. Cái cối xay quay bằng tay đưa lại xã hội có lãnh chúa phong kiến, cái cối xay chạy bằng hơi nước đưa lại xã hội có nhà tư bản công nghiệp” (4).

Với ý nghĩa đó, chúng tôi thống nhất với quan điểm cho rằng công nghệ là bộ phận đặc biệt quan trọng của lực lượng sản xuất (5); đồng thời nhấn mạnh tính năng động nhất và then chốt nhất của công nghệ trong lực lượng sản xuất, cũng như toàn bộ phương thức sản xuất. Quan điểm này cùng phù hợp với các quan niệm vừa được trình bày và phân tích trên đây, trong đó có khái niệm nêu trong Luật khoa học và công nghệ, và quan niện của Các Mác.

Ủy ban kinh tế xã hội châu Á – Thái Bình Dương của Liên hợp quốc (ESCAP hay UNESCAP) định nghĩa: công nghệ là hệ thống kiến thức về quy trình kỹ thuật dùng để chế biến vật liệu và thông tin (bao gồm tất cả các kỹ năng, kiến thức, thiết bị và phương pháp sử dụng trong sản xuất, chế tạo, dịch vụ, quản lý và thông tin). Đồng thời, ESCAP đã chỉ ra bốn thành phần cơ bản của công nghệ, gồm:

 • Kỹ thuật (Techno ware): bao gồm các máy móc thiết bị hay các công cụ và phương tiện kỹ thuật. Đây là thành phần cốt lõi của bất kỳ công nghệ nào, nhờ đó mà con người tăng được sức mạnh cơ bắp và trí tuệ trong hoạt động sản xuất.
 • Con người (Human ware): Bao gồm kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng do học hỏi, tích luỹ được trong mọi hoạt động, kể các tố chất sáng tạo, sự khôn ngoan, khả năng phối hợp, đạo đức và kỷ luật lao động, các tri thức của người lao động tham gia vào quá trình sản xuất (7).
 • Thông tin (Info ware): Bao gồm các dữ liệu về phần kỹ thuật, về con người và tổ chức; các thông số về đặc tính của thiết bị, số liệu về vận hành thiết bị để duy trì và bảo dưỡng, dữ liệu để nâng cao và dữ liệu để thiết kế các bộ phận của phần kỹ thuật. Thành phần thông tin là tập hợp tất cả các tri thức hiện (8) được tích luỹ trong công nghệ.
 • Tổ chức (Orga ware): Bao gồm các hoạt động tổ chức và quản lý sản xuất, với tư cách là nhân tố kết nối các thành phần khác của công nghệ (9).

Bên cạnh đó, ESCAP còn chỉ ra cấu tạo của công nghệ gồm: phần cứng và phần mềm, dựa trên bốn yếu tố T-I-H-O nêu trên. Trong đó, phần cứng bao gồm yếu tố đầu tiên (T), là những thành phần vật chất của công nghệ; còn phần mềm bao gồm các yếu tố còn lại (I-H-O), là những nhân tố thuộc về tri thức, trí tuệ, phương pháp, bí quyết… Tuy nhiên, ranh giới giữa phần cứng và phần mềm chỉ mang tính tương đối, vì chúng ngày càng thâm nhập lẫn nhau và phụ thuộc lẫn nhau. Nếu thiếu một trong bốn yếu tố trên thì hiệu suất của công nghệ chỉ đạt tối đa 30%, và ngược lại, nếu hội đủ các yếu tố trên thì hiệu suất của công nghệ đạt tối thiểu 70%.

Quan niệm trên đây của ESCAP về công nghệ được coi là bước ngoặt lịch sử về vấn đề này, vì nó không chỉ coi công nghệ là quy trình chế tạo vật phẩm cụ thể (vật thể) mà còn mở rộng khái niệm công nghệ ra các lĩnh vực khác như dịch vụ và quản lý (phi vật thể). Sau này, một số nhà quản lý công nghiệp Nhật Bản còn mở rộng hơn nữa trong quan niệm về công nghệ, khi cho rằng công nghệ gồm 5 yếu tố (5M): Management (quản lý), Money (tiền vốn), Market (thị trường), Machine (máy móc), Materials (nguyên vật liệu); tức là đưa cả tiền vốn, nguyên vật liệu và thị trường vào thành phần của công nghệ. Các tác giả Dahlman C.J và Westphal L.E còn mở rộng khái niệm công nghệ đến mức cho rằng: “Công nghệ bao gồm các quá trình vật chất chuyển hoá các đầu vào thành các đầu ra và những kết cấu xã hội có liên quan đến quá trình chuyển hoá này” .

Như vậy, theo nghĩa hẹp, thuật ngữ công nghệ được hiểu tương đương với thuật ngữ “kỹ thuật” và là một bộ phận của lực lượng sản xuất; theo nghĩa rộng, thuật ngữ “công nghệ” bao trùm rộng hơn “kỹ thuật” và chứa đựng trong đó những yếu tố then chốt nhất của cả lực lượng sản xuất lẫn quan hệ sản xuất. Về cơ bản, chúng tôi thống nhất với quan điểm về công nghệ của ESCAP. Con người là chủ thể sáng tạo ra và quyết định sử dụng công nghệ, nhưng đồng thời con người lại tích cực tham gia ở mức độ nhất định và trở thành yếu tố cấu thành nên công nghệ. Tất cả các thành phần của công nghệ đều là sản phẩm kết tinh trí tuệ và tri thức của con người vào trong yếu tố vật chất của nó (cốt lõi là công cụ và phương tiện máy móc kỹ thuật). Vì vậy, công nghệ được coi là một loại hàng hóa đặc biệt – hàng hóa có khả năng sản sinh ra hàng hóa – với các thuộc tính cơ bản, đó là: tính hệ thống (sự thống nhất hữu cơ giữa các yếu tố ngay trong bản thân nó), tính sinh thể (nó có “sức sống” riêng, công nghệ có khả năng sản sinh ra công nghệ, hàng hóa công nghệ có khả năng sản sinh ra hàng hóa và có khả năng sản sinh ra chính nó, không ngừng vận động phát triển), tính thông tin (công nghệ luôn luôn chứa đựng các thông số, dữ liệu cần thiết để hoạt động) và tính đặc thù (cùng một loại công nghệ, nếu chủ thể sử dụng khác nhau hoặc vận hành trong điều kiện khác nhau thì kết quả / hiệu suất đem lại khác nhau). 

Chính vì mang những thuộc tính ấy mà công nghệ luôn luôn được cải tiến, không ngừng kết tinh những tri thức mới vào trong từng thành phần vật chất của nó, làm cho nó đóng vai trò ngày càng to lớn hơn trong các hoạt động kinh tế – xã hội của con người; đồng thời nó có thể được đem ra trao đổi, mua bán và chuyển giao theo mục đích của con người. Cũng chính vì thế mà Các Mác đưa chúng ta đi đến một kết luận, nhưng phải mất hàng ngìn năm hoạt động thực tiễn nhân loại mới trải nghiệm được, rằng: “Cái cối xay quay bằng tay đưa lại xã hội có lãnh chúa phong kiến, cái cối xay chạy bằng hơi nước đưa lại xã hội có nhà tư bản công nghiệp”./.

Theo : http://hoivankhoa.blogtiengviet.net/2012/03/13/ca_ng_nghar_lan_gan

CHÚ THÍCH
(1) Kỹ thuật là tổ hợp các biện pháp và cách thức giải quyết vấn đề (Nguyễn Văn Quý – Nguyễn Thiện Thanh: Tính chất của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ đương đại, ĐH KHXH&NV TP.HCM, 2000). 
(2) GS. Nguyễn Đức Bình, GS.TS Lê Hữu Nghĩa, GS.TS Trần Hữu Tiến (đồng chủ biên): Góp phần nhận thức thế giới đương đại, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003, tr.98
(3) sđd, tr.102
(4) C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tập 4, tr.187
(5) Xem GS. Nguyễn Đức Bình, GS.TS Lê Hữu Nghĩa, GS.TS Trần Hữu Tiến (đồng chủ biên): Góp phần nhận thức thế giới đương đại, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003, tr.99
(6) Xem sđd, tr.99
(7) Tri thức bao gồm tri thức ẩn và tri thức hiện. Tri thức ẩn: có năng lực, sáng tạo, khéo léo, chuyên cần, hợp tác, trung thực…; tri thức hiện: độ uyên bác thể hiện qua sáng kiến, kế hoạch, đề án, v.v…
(8) Nhất là tập hợp dữ liệu, bản thiết kế, phương trình mô phỏng, bảng tính… thông qua các phương tiện CAD (thiết kế trợ giúp trong máy tính), CAM (chế tác trợ giúp máy tính)…
(9) Phân công, phân nhiệm, tạo lập quan hệ giữa các bộ phận sản xuất và tiêu thụ, kết nối thị trường, v.v…
(10) Một diễn biến khác liên quan, đó là vào năm 1993, các nhà khoa học Đức đã trình lên Chính phủ của họ bản báo cáo mang tên “Thời đại hệ thống mềm sắp ra đời”, trong đó phân chia khoa học thành hai: khoa học cứng và khoa học mềm.
(11) Nguyễn Mạnh Quân (Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, Bộ KH&CN): Cách tiếp cận hệ thống đổi mới trong quản lý nhà nước về KH & CN, Tạp chí Hoạt động Khoa học, số 12.2009 (http://www.tchdkh.org.vn)

3.732 Trả lời “CÔNG NGHỆ LÀ GÌ”

 1. Chào Thầy ạ!
  Trong kinh doanh thì thông tin rất quan trọng, nhưng truyền tải thông tin có ích & PR doanh nghiệp đến khách hàng một cách nhanh nhất thì phải dùng đến công nghệ thông tin là website.

  Thầy ơi! Thầy hướng dẫn giúp Em cách làm website và hiểu cách tối ưu chuẩn SEO google và cách thức hệ thống website vận hàng và lan toả thông tin với ạ.
  Em cám ơn Thầy rất nhiều ạ.

 2. A fascinating discussion is worth comment. I believe
  that you need to publish more about this subject matter, it might not be a taboo matter but usually people don’t talk about these subjects.
  To the next! Best wishes!!

 3. I was honored to obtain a call coming from a friend as he discovered the important guidelines shared on the site.
  Reading through your blog publication is a real great experience.
  Many thanks for thinking of readers at all like
  me, and I hope for you the best of success being a professional in this field.

  Stop by my website – mpc-install.com

 4. Wow, marvelous blog structure! How long have you been blogging for?
  you make running a blog glance easy. The total
  glance of your website is great, let alone the content material![X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]I just couldn’t leave your site before suggesting that
  I extremely loved the standard info an individual supply for your visitors?
  Is going to be back often in order to investigate
  cross-check new posts.

  Feel free to visit my blog: clubriders.men

 5. My spouse and I stumbled over here different web page
  and thought I may as well check things out. I like what I see so
  now i am following you. Look forward to exploring your web
  page again.

 6. I became honored to obtain a call from a friend when he found out the important guidelines shared on your
  site. Browsing your blog posting is a real brilliant experience.
  Thank you for thinking of readers like me, and I would like for you the best of success like a professional in this realm.

  My blog post http://www.lubertsi.net

 7. This is the perfect website for everyone who really wants
  to understand this topic. You understand a whole lot its almost hard to argue with you
  (not that I actually would want to?HaHa). You certainly put a new spin on a subject that’s been discussed for a long time.
  Great stuff, just excellent!

  Also visit my website :: http://www.mhes.tyc.edu.tw

 8. I used to be recommended this web site through my cousin. I’m not certain whether or not this submit is written via him as no one else recognise such designated approximately my
  problem. You’re wonderful! Thanks!

  my web page 86x.org

 9. Nice post. I was checking constantly this blog and I’m impressed!
  Very useful info particularlly the lasst part 🙂 I care for succh info a lot.
  I was seeking this certain info ffor a very long time. Thank you and good luck.

 10. hello!,I love your writing so much! percentage we keep in touch extra about your post on AOL?
  I require an expert on this space to unravel my problem.
  May be that’s you! Taking a look ahead to look you.

  Also visit my webpage … Merlin

 11. I like the helpful info you provide in your articles.
  I’ll bookmark your weblog and check again here frequently.

  I’m quite sure I will learn many new stuff right here!
  Best of luck for the next!

  Also visit my web-site kebe.top

  1. For these animals, FDA s requirements for extra label drug use prohibit you from prescribing an approved human drug if there s a drug approved for food producing animals that you can prescribe instead levitra dosage The model predicts that albumin would affect ascites formation at very high portal pressures because, as was discussed in Section IIA see eq

 12. Thank you a lot for providing individuals with
  an exceptionally pleasant chance to read in detail from
  this website. It’s usually so ideal plus full of a good time for me personally and my office
  friends to visit your blog minimum thrice in one week to read the newest
  tips you have. And indeed, we are certainly motivated for
  the impressive concepts you give. Selected 4 areas in this article are particularly the simplest we’ve ever had.

  Feel free to surf to my web blog: aixindashi.org

 13. Thank you, I have just been looking for
  info approximately this subject for ages and yours is the greatest I’ve discovered till now.
  However, what in regards to the bottom line? Are you positive concerning the source?

  Have a look at my web page … clubriders.men

 14. First off I would like to say superb blog! I had a quick
  question which I’d like to ask if you don’t mind. I was interested to find out how
  you center yourself and clear your head before writing.
  I have had a difficult time clearing my mind in getting my ideas out.
  I truly do take pleasure in writing however it just seems like the
  first 10 to 15 minutes are usually lost simply just
  trying to figure out how to begin. Any suggestions or hints?
  Thank you!

  Take a look at my blog post :: Latrice

 15. Nice read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that.
  And he just bought me lunch because I found it for him smile Therefore let me rephrase that:
  Thanks for lunch!

  My web page – kebe.top

 16. Wonderful blog you have here but I was wondering if you knew of any message boards that cover
  the same topics talked about here? I’d really love to be a part of online community
  where I can get comments from other knowledgeable people that share the same interest.
  If you have any suggestions, please let me know. Thanks!

  Feel free to surf to my website http://haojiafu.net

 17. Normally I don’t read post on blogs, however I wish to say that this write-up very compelled me to
  try and do so! Your writing taste has been surprised me.
  Thanks, very nice article.

  Also visit my web-site: Marilou

 18. hey there and thank you for your information ? I have definitely
  picked up something new from right here. I did however expertise a few technical issues using this web site, since I experienced to
  reload the site a lot of times previous to I could get it
  to load properly. I had been wondering if your hosting is OK?
  Not that I’m complaining, but slow loading instances times will sometimes affect your placement in google and can damage your quality score if advertising and marketing with Adwords.
  Anyway I am adding this RSS to my email and could look out for
  much more of your respective exciting content. Ensure that you update this again very soon.

  Here is my web page :: http://800ws.net

 19. I’m not sure the place you’re getting your information, but good topic.
  I needs to spend a while finding out more or working
  out more. Thank you for fantastic information I was looking for this information for my mission.

  Feel free to surf to my web-site – clubriders.men

 20. I don’t even understand how I ended up here, but I believed this submit was once great.
  I don’t realize who you might be but certainly you’re going to a
  famous blogger if you happen to are not already. Cheers!

  Also visit my web page – overcoders.com

 21. Hi there, simply changed into aware of your weblog through Google,
  and located that it’s truly informative. I’m going to be careful for brussels.

  I will appreciate for those who continue this in future.
  Lots of folks can be benefited from your writing. Cheers!

  Feel free to visit my web blog – http://bogema.anapacenter.info/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=BeavisFredericka

 22. Very good website you have here but I was curious if you knew of
  any message boards that cover the same topics discussed in this article?
  I’d really like to be a part of group where
  I can get opinions from other experienced individuals that share the same interest.
  If you have any suggestions, please let me know. Thanks!

  my web-site … lubertsi.net

 23. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something.
  I think that you could do with a few pics to drive the message home a bit, but other than that, this is
  excellent blog. A great read. I’ll certainly be back.

 24. I as well as my buddies appeared to be checking the nice solutions from the website while immediately I got a terrible feeling I had not expressed respect to the blog owner for those secrets.

  Most of the men ended up so very interested to read through all of them and already have simply been tapping into these things.
  I appreciate you for indeed being indeed helpful as well
  as for picking these kinds of awesome things most people
  are really desirous to be aware of. My honest regret for not expressing
  gratitude to you sooner.

  Also visit my blog post :: http://www.anapapansion.ru

 25. Good day! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured
  I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog post or vice-versa?
  My blog addresses a lot of the same subjects as yours and I feel we could
  greatly benefit from each other. If you’re interested feel free to send me
  an email. I look forward to hearing from you!
  Superb blog by the way!

  my website … clubriders.men

 26. Hey there! This is my 1st comment here so I just wanted
  to give a quick shout out and say I really enjoy reading your posts.
  Can you suggest any other blogs/websites/forums
  that deal with the same topics? Thank you so much!

  Here is my web-site; chengdian.cc

 27. I do accept as true with all the concepts you have introduced for your post.
  They are very convincing and can definitely work. Nonetheless, the posts are
  very quick for novices. Could you please lengthen them a bit
  from subsequent time? Thanks for the post.

  my web blog: mpc-install.com

 28. Great – I should definitely pronounce, impressed with your
  web site. I had no trouble navigating through all tabs
  as well as related info ended up being truly simple to do to access.

  I recently found what I hoped for before you know it in the least.
  Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, website
  theme . a tones way for your client to communicate.
  Excellent task.

  my site; http://www.in-almelo.com/UserProfile/tabid/57/userId/2080649/language/en-US/Default.aspx

 29. Hi would you mind sharing which blog platform you’re using?
  I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a hard time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m
  looking for something unique. P.S Apologies for getting off-topic
  but I had to ask!

  Stop by my web site … duna-anapa.net.ru

 30. Having read this I thought it was really enlightening. I appreciate you finding the time and
  effort to put this short article together. I once again find myself
  personally spending way too much time both reading
  and leaving comments. But so what, it was still worthwhile!

  Feel free to visit my web site: chengdian.cc

 31. Thank you for all your valuable work on this website.

  Debby really loves engaging in investigations and it is obvious
  why. Many of us notice all concerning the powerful mode you
  produce rewarding suggestions through your blog and
  even invigorate response from some others on this idea plus our princess
  has always been starting to learn a whole lot. Have fun with the rest of the
  new year. Your doing a good job.

  Also visit my blog post :: clubriders.men

 32. I would like to thank you for the efforts you’ve put in writing this blog.
  I am hoping the same high-grade website post from you in the upcoming
  as well. Actually your creative writing abilities has encouraged me to get my own web site now.
  Actually the blogging is spreading its wings quickly.
  Your write up is a great example of it.

  Here is my blog; http://anapa-alrosa.com.ru

 33. I carry on listening to the news bulletin speak about getting free online grant applications so I
  have been looking around for the finest site to get one.
  Could you advise me please, where could i get some?

  Stop by my webpage :: atomy123.com

 34. What’s Taking place i am new to this, I stumbled upon this I’ve found It absolutely useful
  and it has aided me out loads. I am hoping to give a contribution & aid different users like its helped
  me. Good job.

  Feel free to visit my web-site Electro Hard

 35. Heya exceptional blog! Does running a blog like this take a massive amount
  work? I’ve no knowledge of programming but I
  had been hoping to start my own blog soon. Anyway, if you have any recommendations or
  techniques for new blog owners please share. I understand this is off topic but I just
  needed to ask. Thanks a lot!

  Here is my web site … BoltzPro

 36. Can I just say what a comfort to uncover somebody who truly knows what they are discussing over the
  internet. You actually realize how to bring a problem to light and make it important.

  A lot more people really need to read this and understand this side of the story.
  I can’t believe you’re not more popular because you surely have the
  gift.

  Feel free to visit my web site http://www.atomy123.com/forum.php?mod=viewthread&tid=580941

 37. Whats up very nice web site!! Guy .. Excellent ..
  Superb .. I’ll bookmark your site and take the feeds additionally…I am glad to find so many
  useful info right here within the submit, we want develop extra techniques in this regard, thank you for sharing.

  Here is my blog; continent.anapa.org

 38. I must point out my affection for your kind-heartedness for
  those individuals that require assistance with that content.
  Your real dedication to passing the solution all over ended up being quite informative and has
  really permitted employees just like me to reach their pursuits.
  Your personal insightful tips and hints can mean a whole
  lot a person like me and additionally to my office colleagues.
  Thanks a lot; from everyone of us.

  my webpage :: http://mtasa-forum.com/

 39. Excellent weblog here! Also your website rather a lot up very fast!
  What host are you using? Can I get your affiliate hyperlink on your host?
  I wish my website loaded up as fast as yours
  lol.

  My webpage; srdon.ru

 40. I just wanted to compose a small remark so as to thank you for all of
  the amazing tips and hints you are placing on this site.
  My time consuming internet look up has at the end been recognized with awesome tips to write
  about with my friends and classmates. I ‘d suppose that we readers actually are
  quite fortunate to dwell in a perfect place with
  many brilliant professionals with beneficial tricks.

  I feel very grateful to have discovered your site and
  look forward to really more pleasurable times reading
  here. Thanks a lot once again for all the details.

  Look at my web page: Keto Body

 41. Thanks on your marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you may be a
  great author.I will be sure to bookmark your blog and will often come back
  sometime soon. I want to encourage you to continue your
  great writing, have a nice evening!

 42. hello there and thank you for your info – I have certainly picked up
  anything new from right here. I did however expertise some technical issues using this site, since I experienced to
  reload the site many times previous to I could get it
  to load correctly. I had been wondering if your hosting is OK?

  Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will
  often affect your placement in google and could damage your quality
  score if advertising and marketing with Adwords.
  Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for
  a lot more of your respective fascinating content.
  Ensure that you update this again very soon.

 43. Excellent post. Keep writing such kind of info on your blog.
  Im really impressed by your blog.
  Hey there, You’ve done an excellent job. I will definitely digg it and for
  my part recommend to my friends. I’m sure they will be benefited from this
  web site.

  1. For more information about health insurance for fertility, check out my post Insurance Coverage for Fertility Treatment 8 Things to Know buy cialis cheap Everyone is busier and more active than ever before, and food has to keep up in the New Year

 44. Right here is the right web site for everyone who really wants to find
  out about this topic. You know a whole lot its almost tough to argue with you (not that I actually will need to…HaHa).
  You certainly put a fresh spin on a topic which has been written about for
  years. Wonderful stuff, just excellent!

 45. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I’ve truly enjoyed browsing your blog posts.
  After all I will be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!

 46. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.
  Look advanced to more added agreeable from you! By the way, how could we communicate?

 47. you are in point of fact a excellent webmaster. The site
  loading pace is amazing. It seems that you’re doing any
  distinctive trick. In addition, The contents
  are masterwork. you’ve done a great job in this matter!

 48. Heya i’m for the first time here. I found this board
  and I in finding It truly useful & it helped me out much.
  I am hoping to present one thing back and help others like you helped
  me.

 49. Somebody essentially lend a hand to make seriously articles I’d state.
  This is the very first time I frequented your website page and up to now?

  I amazed with the research you made to create this actual publish extraordinary.
  Excellent activity! quest bars http://bit.ly/3jZgEA2 quest bars

 50. Hey There. I discovered your weblog the use of msn. That is a
  very neatly written article. I will be sure to bookmark it and return to read more of your
  helpful info. Thank you for the post. I’ll certainly return. scoliosis surgery https://0401mm.tumblr.com/ scoliosis surgery

  1. La quercetina obliga a las cГ©lulas cancerosas a suicidarse En marzo de 2015, una revisiГіn publicada en Oncology Reports recogiГі las decenas de estudios que se habГ­an realizado sobre la quercetina y el cГЎncer de prГіstata hasta la fecha buy cialis generic online cheap The addition of a CDK4 6 inhibitor, palbociclib, to aromatase inhibitor or fulvestrant in the treatment of hormone receptor positive, HER2 negative advanced or metastatic MBC has been approved for use based on real world use of palbociclib in male patients 11

 51. I want to show thanks to you for bailing me out of this
  issue. Right after researching through the world-wide-web and meeting proposals which are not helpful, I
  assumed my life was over. Living without the presence of solutions to the issues you
  have fixed as a result of your entire review is a critical case, as
  well as ones which might have negatively affected my entire career if I hadn’t noticed your website.
  The knowledge and kindness in maneuvering all the pieces was invaluable.
  I am not sure what I would have done if I had not come across such a stuff
  like this. I’m able to at this time look ahead to my future.
  Thanks a lot very much for this reliable and effective guide.
  I will not think twice to propose your web sites to anyone who desires guidelines about this matter.

  My site cannabis seeds exist

 52. Great beat ! I would like to apprentice whilst
  you amend your site, how could i subscribe for a weblog
  website? The account helped me a applicable deal.
  I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided shiny clear idea.

  Visit my web page :: sex life tips

 53. Thanks for all your work on this web page. Gloria really loves
  making time for research and it’s obvious why. A number of us learn all about the dynamic medium you deliver priceless tips by means
  of the web blog and even inspire contribution from
  people on the article and our child is now becoming educated a great
  deal. Take pleasure in the remaining portion of the year.
  You are doing a really good job.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]I am really inspired along with your writing skills and also with the layout on your blog.

  Is this a paid theme or did you modify it your self?
  Anyway stay up the excellent high quality writing, it is rare to peer a great blog
  like this one nowadays.

  Here is my homepage :: drug rehab centres

 54. Hello, Neat post. There is a problem together with your web
  site in internet explorer, might check this?
  IE still is the marketplace leader and a large component to people will miss your wonderful writing due to this problem.

  Here is my blog post fat loss

 55. I’ve been exploring for a bit for any high-quality articles or blog posts in this sort of
  house . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website.
  Reading this info So i am happy to show that I’ve an incredibly excellent uncanny feeling
  I found out exactly what I needed. I so much without a doubt
  will make sure to don’t put out of your mind
  this website and provides it a glance on a relentless basis.

  My homepage – hemp seed contains

  1. Rather than sitting around watching TV or playing golf, his dad remained relevant and disciplined for those 3 hiatus years, so when he finally got the opportunity to return to work, he was able to step right back into the swing of things without having to make up for any lost or wasted time buy cialis 20mg

 56. I think that is among the such a lot vital information for me.
  And i am glad studying your article. But should commentary on few common things,
  The site taste is wonderful, the articles is in point of fact
  nice :D. Excellent process, cheers.

  Also visit my web site; 163.30.42.16

 57. Unquestionably imagine that that you said. Your favorite reason appeared to be on the internet the simplest factor to be aware
  of. I say to you, I certainly get annoyed at the same
  time as other people think about issues that they just don’t realize about.
  You controlled to hit the nail upon the highest as well as
  defined out the entire thing without having side
  effect , people can take a signal. Will probably be back to get more.
  Thank you

  My blog post :: affordable treatment

 58. hey there and thank you for your info ? I have definitely picked up anything new from
  right here. I did however expertise some technical points using
  this website, since I experienced to reload the web site lots of times previous to I could get it to load correctly.

  I had been wondering if your web host is
  OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will often affect
  your placement in google and can damage your high quality score if ads and marketing with Adwords.

  Anyway I’m adding this RSS to my email and could look out for much more of your respective interesting content.
  Make sure you update this again very soon.

  Also visit my webpage … 23.95.102.216

 59. Hiya very cool blog!! Guy .. Excellent ..
  Superb .. I’ll bookmark your blog and take the feeds additionally?
  I am happy to seek out so many useful info here within the put up, we want work out more strategies in this regard,
  thanks for sharing. . . . . .

 60. I merely wanted to thank you one more time for
  your amazing web-site you have produced here.
  It can be full of useful tips for those who are definitely interested in that subject, primarily this very post.
  You’re really all amazingly sweet and thoughtful of
  others and also reading your blog posts is a fantastic delight to me.

  And what a generous reward! Jeff and I will certainly have excitement making use of
  your recommendations in what we need to do in a few days.
  Our checklist is a kilometer long which means your tips will certainly be put to good use.

  Also visit my site – subliminal pain

 61. I must thank you for the efforts you have put
  in penning this website. I am hoping to check out the same high-grade content from
  you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my very own site now 😉

 62. whoah this blog is excellent i really like studying your articles. Keep up the good work! You realize, many people are searching round for this information, you could aid them greatly. |

 63. Good day! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?
  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard
  on. Any recommendations?

 64. Right here is the perfect site for anyone who wishes to find out about this topic. You know so much its almost tough to argue with you (not that I personally will need to…HaHa). You definitely put a new spin on a subject that’s been written about for many years. Wonderful stuff, just excellent!|

 65. Aw, this was an exceptionally nice post. Taking a few minutes and actual effort to generate a top notch article… but what can I say… I put things off a whole lot and never manage to get nearly anything done.|

 66. I blog quite often and I truly appreciate your content. This article has really peaked my interest. I’m going to take a note of your site and keep checking for new information about once per week. I opted in for your RSS feed as well.|

 67. It’s appropriate time to make some plans for the longer term and it is time to be happy. I’ve learn this post and if I may I desire to recommend you few interesting things or tips. Perhaps you could write subsequent articles referring to this article. I want to read more issues approximately it!|

 68. I was recommended this website by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my difficulty. You’re wonderful! Thanks!|

 69. You actually make it seem so easy along with your presentation but I
  to find this topic to be really something that I think I’d never understand.
  It kind of feels too complicated and very wide for me.
  I’m taking a look forward on your next publish, I will try to
  get the cling of it!

 70. Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is important and all. However think of if you added some great photos or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and videos, this blog could certainly be one of the most beneficial in its niche. Fantastic blog!|

 71. Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s really informative. I’m going to watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!|

 72. My spouse and I stumbled over here different web page and thought I might check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to looking at your web page again.|

 73. Howdy! Do you know if they make any plugins to assist with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good success. If you know of any please share. Thank you!|

 74. Hey there, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your blog site in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, awesome blog!|

 75. My brother suggested I might like this web site.
  He was entirely right. This submit actually made my day.
  You can not believe just how so much time I had spent for this information! Thank you!

 76. Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and aid others like you helped me.|

 77. Woah! I’m really loving the template/theme of this blog.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s difficult
  to get that “perfect balance” between usability and appearance.
  I must say that you’ve done a great job with this. In addition, the blog loads super fast for
  me on Opera. Exceptional Blog!

 78. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this
  fantastic blog! I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.

  I look forward to fresh updates and will talk about this site with my
  Facebook group. Talk soon!

 79. Please let me know if you’re looking for a article writer for your site.

  You have some really great posts and I believe I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off,
  I’d absolutely love to write some material for your blog in exchange
  for a link back to mine. Please blast me an e-mail if
  interested. Many thanks!

 80. وب سرویس سپیدار سیستم I نرم افزار حسابداری و مالی
  سپیدار وب به عنوان بهترین وب سرویس نرم افزار حسابداری سپیدار
  شرکت سپیدار وب یکی از شرکت‌های فعال و مسلط به نرم افزار های
  گروه همکاران سیستم است که در سال 1398، با هدف عرضه خدمات سیستم حسابداری سپیدار و نرم افزار فروشگاهی دشت و ارائه خدمات به مشتریان این دو
  محصول تاسیس شد. نرم افزار حسابداری و مالی سپیدار (همکاران سیستم)، با شعار
  ساده و پایدار نرم افزاری مناسب
  برای مدیریت هوشمندانه شرکت‌های کوچک و
  نرم افزار فروشگاهی دشتِ همکاران سیستم با پیام
  ساده و سودمند نرم افزار حسابداری ویژه اصناف و
  فروشگاه‌ها است و ما خدمات
  جانبی وب سرویس سپیدار و اتصال سایت به حسابداری سپیدار و دشت
  را با پایداری بالا برای شما انجام خواهیم داد.
  وصل کردن انواع سایت های فروشگاهی وردپرس (ووکامرس) ،
  مجنتو، دروپالف دات نت به حسابداری سپیدار
  تخصص ماست؛ فقط کافی است با ما تماس بگیرید.

 81. Excellent items from you, man. I have remember your stuff prior to and you’re just extremely fantastic.

  I really like what you have acquired here, certainly like what
  you’re stating and the way in which through which you
  assert it. You are making it entertaining
  and you still take care of to keep it smart. I can’t wait to
  read far more from you. That is actually a terrific website.

 82. Hi there! I could have sworn I’ve been to this blog before but after reading
  through some of the post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely delighted I found it and I’ll be bookmarking and checking
  back often!

 83. Heya fantastic blog! Does running a blog such as this require a massive amount work?
  I have very little understanding of computer programming
  however I had been hoping to start my own blog in the near future.
  Anyhow, should you have any suggestions or tips for new blog owners please share.
  I know this is off topic but I just wanted
  to ask. Kudos!

 84. A motivating discussion is worth comment.
  I believe that you ought to write more about this issue, it might not
  be a taboo matter but usually folks don’t speak about these topics.

  To the next! Many thanks!!

 85. Asking questions are actually pleasant thing if you are not understanding
  something fully, except this article presents pleasant understanding yet.

 86. Hello there I am so thrilled I found your web site, I
  really found you by accident, while I was browsing on Digg for something else, Anyways I am here now and would just like to say cheers for a fantastic post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over
  it all at the minute but I have book-marked it and also added in your RSS feeds,
  so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the awesome b.

 87. I like what you guys are usually up too. This kind of clever work and coverage!

  Keep up the great works guys I’ve included you guys to our blogroll.

 88. Thanks for your personal marvelous posting!
  I truly enjoyed reading it, you might be a great author.
  I will be sure to bookmark your blog and will come back sometime soon. I want to encourage you to continue your great writing,
  have a nice afternoon!

 89. Howdy! This post couldn’t be written any better!
  Reading this post reminds me of my old room mate! He always kept chatting about this.
  I will forward this article to him. Fairly certain he will
  have a good read. Many thanks for sharing!

 90. Simply desire to say your article is as astonishing.
  The clearness to your submit is simply nice and that i can assume you are an expert on this subject.
  Fine with your permission allow me to seize your feed to keep updated with approaching
  post. Thank you one million and please carry on the enjoyable work.

 91. We stumbled over here by a different website and thought I might as well
  check things out. I like what I see so now i am following
  you. Look forward to looking over your web page repeatedly.

 92. Incredible! This blog looks just like my old one!

  It’s on a completely different subject but it has pretty much the same page layout and design. Wonderful choice of colors!