VŨ TRỤ ĐA CHIỀU – PHẦN I

 I. LÝ DO ĐỂ VŨ TRỤ TỒN TẠI

Từ khởi thủy của vũ trụ với một vụ nổ lớn (Big Bang) cách đây 13,5 tỷ năm thì vật chất và phản vật chất hoàn toàn cân bằng ở mọi khía cạnh (số lượng, năng lượng, động lượng, các lực lượng tử v.v…). Về mặt lý luận năng lượng lượng tử, hai cá thể vật chất và phản vật chất gặp nhau thì hút nhau mãnh liệt bằng lực tĩnh điện + từ lực lượng tử và hoàn toàn biến thành năng lượng (vụ nổ ở mọi cấp độ và qui mô vật lý). Do đó sự cân bằng tuyệt đối giữa vật chất và phản vật chất đưa đến hiệu quả tất yêu là cả hai đều không tồn tại.

Nghĩa là vũ trụ không có lý do để tồn tại như hiện nay. Nói khác đi, sự tồn tại của vũ trụ như hiện nay là phi lý tính, là bí ẩn khó giải đoán.

Nhiều trường phài Khoa học tìm cách giải thích sự tồn tại “phi lý” này của vũ trụ:

– Vũ trụ đã bất đối xứng từ khởi thủy (nghĩa là cứ n phản hạt thì có n+1 hạt, do đó mà vũ trụ hiện tại là tồn dư của các vụ nổ phản hạt từ Big Bang. Tuy nhiên như thế thì lẽ ra phản hạt và phản vật chất không thể tồn tại trong khi chúng vẫn đang tồn tại).

– Vật chất và phản vật chất khác nhau về từ tính (giả thuyết này nhanh chóng phá sản vì các thí nghiệm Lượng Tử gần nhất cho thấy hạt và phản hạt hoàn toàn không khác nhau về spin và từ tính) hoặc chúng khác nhau về cách thăng – giáng Lượng Tử đối với lực hấp dẫn (nghĩa là vật chất tiến đến gần nguồn lực hấp dẫn còn phản vật chất thì tách xa khỏi nguồn hấp dẫn. Giả thuyết này cũng phá sản vì các đo lường ở CERN/Âu Châu cho thấy không có sự sai khác này).

– Ghi nhận gần đây về Vật Chất Tối cho thấy “hình như” vật chất và phản vật chất đáp ứng hoàn toàn khác nhau với tác động của Vật chất tối và năng lượng tối.

Nói khác đi, nhân loại đã tìm được căn nguyên để vật chất và phản vật chất có sai khác, và đó chính là nguyên nhân để vũ trụ tồn tại như hiện nay.

Tuy nhiên, oái oăm ở chỗ là chúng ta chưa biết được bất cứ thứ gì về vật chất tối và năng lượng tối, ngoài việc biết rằng vật chất tối và năng lượng tối chiếm tuyệt đại đa số trong vũ trụ (95% vũ trụ).

Các khái niệm:

1/. Hạt: là thành phần căn bản nhất của thế giới vật chất, là cơ sở tồn tại của vật chất và năng lượng. Khác với kiến thức cơ sở chỉ có 3 loại hạt chính là Proton, Electron và Neutron, thì Khoa Học Lượng Tử liệt kê đến hơn 300 loại hạt, chia làm hai nhóm : Hạt Sơ Cấp và Hạt Lý Thuyết.

a/. Hạt Sơ Cấp (khoảng 240): bao gồm các nhóm

– Fermion: Fermion là nhóm các hạt có spin bán nguyên, tuân theo thống kê Fermi–Dirac và Nguyên lý loại trừ Pauli.

– Quark: Quark là thành phần cơ bản tạo nên các hạt tổ hợp hadron, bao gồm sáu loại phân chia theo hướng: quark lên, quark xuống, quark duyên, quark lạ, quark đỉnh và quark đáy. Do sự giam hãm màu, các hạt quark không tồn tại riêng lẻ mà luôn ở dạng kết hợp cấu thành các hạt khác.

– Lepton: Nhóm lepton gồm 12 hạt có spin bán nguyên không tham gia trong tương tác mạnh: Điện tử và Positron, Muyon và phản Muyon, Tauon và phản Tauon, 3 hạt Neutrino (νe, νμ và ντ) và 3 phản hạt của chúng (νe, νμ và ντ).

– Boson: Boson là nhóm các hạt sơ cấp có spin nguyên, tuân theo thống kê Bose-Einstein, bao gồm các hạt mang tương tác điện từ (Photon), tương tác yếu (Boson W và Z), tương tác mạnh (Gluon), tương tác hấp dẫn (Graviton) và hạt Higgs.

b/. Hạt Lý Thuyết: Lý thuyết siêu đối xứng dự đoán sự tồn tại của hạt Lý Thuyết nhiều hơn cả tổng lượng hạt Sơ Cấp, và vẫn đang chờ thực nghiệm xác định sự tồn tại của nó.

2/. Vật chất tồn tại do sự ghép các hạt vào trong cấu trúc cơ sở rất đa dạng gọi là các nguyên tử (Atoms); các nguyên tử kết hợp bằng rất nhiều dạng tạo thành Phân tử. Phân tử là một nhóm trung hòa điện tích có nhiều hơn 2 nguyên tử liên kết với nhau bằng các liên kết hóa học. Phân tử được phân biệt với các ion là do chúng không có tích điện. Nguyên tử của phân tử có thể từ một nguyên tố (đơn chất, ví dụ: O2, H2, P4,…) hay nhiều nguyên tố hóa học (hợp chất, như H2O, NH3, CaCO3,…). Các phân tử + các nguyên tử + chân không tạo thành thế giới vật chất.

3/. Phản Vật Chất: là khái niệm vật lý, là tồn tại được cấu tạo từ những phản hạt cơ bản như phản proton, phản electron, phản neutron,…

a/. Thông qua các bước tính toán phức tạp, Dirac đã vạch định ra hướng để tổng quát hóa hai thuyết hoàn toàn riêng rẽ là Cơ Học Lượng Tử và Thuyết Einstein mở rộng. Ông đã giải thích việc làm sao mọi vật càng nhỏ thì vận tốc càng lớn; trong trường hợp đó, các electron có vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng. Đó là một thành công đáng kể, nhưng Dirac không chỉ dừng lại ở đó, ông nhận ra rằng các bước tính toán của ông vẫn hợp lệ nếu electron vừa có thể có điện tích âm, vừa có thể có điện tích dương – đây là một kết quả ngoài tầm mong đợi.

b/. Dirac biện luận rằng, kết quả khác thường này chỉ ra sự tồn tại của một “phản hạt” của electron, chúng hình thành nên một “cặp ma quỷ”. Trên thực tế, mọi hạt đều có “đối hạt” của nó, cùng với những tính chất tương đồng, duy chỉ có sự đối lập về mặt điện tích. Và giống như proton, neutron và electron hình thành nên các nguyên tử và vật chất, các phản proton, phản neutron, positron (còn được gọi là phản electron) hình thành nên phản nguyên tử và phản vật chất. Nghiên cứu của ông dẫn đến một suy đoán rằng có thể tồn tại một “Phản Vũ trụ” cấu tạo bởi phản vật chất.

c/. Một trong những hiểu biết mang tính kịch bản đó là vật chất và phản vật chất kết hợp lại sẽ tạo ra một vụ nổ lớn. Giống như những cặp tình nhân gặp nhau trong ngày sau cùng vậy, vật chất và phản vật chất ngay lập tức hút nhau do có điện tích ngược nhau, và tự phá hủy nhau. Do sự tự huỷ tạo ra bức xạ, chúng ta có thể sử dụng các thiết bị để đo “tàn dư” của những vụ va chạm này. Chưa có một thí nghiệm nào có khả năng dò ra được các phản thiên hà và sự trải rộng của phản vật chất trong vũ trụ. Khoa học hiện đại vẫn gửi các tín hiệu thăm dò để quan sát sự tồn tại các phản thiên hà.

(Còn nữa)

Wambuakim

141 Trả lời “VŨ TRỤ ĐA CHIỀU – PHẦN I”

 1. Từ khởi thủy của vũ trụ với một vụ nổ lớn (Big Bang) cách đây 13,5 tỷ năm thì vật chất và phản vật chất hoàn toàn cân bằng ở mọi khía cạnh (số lượng, năng lượng, động lượng, các lực lượng tử v.v…). => Tại sao lại diễn ra vụ nổ Big Bang? Nếu nói rằng vụ nổ Big Bang là do vật chất và phản vật chất gặp nhau và hình thành vụ nổ lớn vậy tại sao chỉ nổ có 1 lần? Ý là nếu vật chất và phản vật chất cùng tồn tại trong 1 chiều không gian vậy thì việc va vào nhau là liên tục vậy tại sao chỉ diễn ra 1 vụ nổ lớn? Nếu ko phải va vào nhau liên tục vậy có phải rằng ngay từ lúc đầu 2 loại vật chất này tồn tại ở các chiều không gian khác nhau và do 1 lý do nào đó 2 chiều không gian merge vào nhau khiến cho 2 loại vật chất gặp nhau và hình thành vụ nổ lớn?
  Vật chất và phản vật chất là gì? Phản vật chất là gì? Trước thời không vũ trụ thì tồn tại cái gì? Cái gì đã tạo ra vật chất và phản vật chất để chúng có thể tồn tại và gặp nhau?
  Cái gì đang chứa thời không trước khi hình thành thời không vũ trụ mới? Giả thuyết nhé: Trước khi hình thành thời không vũ trụ hiện tại, tồn tại 2 thời không khác chứa vật chất và phản vật chất thuần (vì theo lý thuyết vật chất và phản vật chất sẽ bùng nổ khi gặp nhau và tạo thành ?? năng lượng chăng nên nếu 2 chiều không gian chứa vật chất và phản vật chất có lẽ là phải thuần vật chất và phản vật chất). 2 chiều không gian đó nó gặp nhau, hay nói chính xác hơn là nó giao nhau (merge) và thế là 2 loại vật chất gặp nhau, gây ra vụ nổ lớn, tạo thành năng lượng đủ lớn để xé (xé cái gì?) ra vào tạo thành 1 thời không mới và tiếp tục giãn nở đến thời điểm hiện tại?
  Vậy ngoài vật chất và phản vật chất có tồn tại thời không nào mà chứa cả 2 hay không? Hoặc có thời không nào chứa loại vật chất khác hoặc có thời không nào chứa thuần năng lượng hay không?
  Như vậy, cái gì đang chứa các thời không? Trước thời đại của thời không là cái gì?

  Về mặt lý luận năng lượng lượng tử, hai cá thể vật chất và phản vật chất gặp nhau thì hút nhau mãnh liệt bằng lực tĩnh điện + từ lực lượng tử và hoàn toàn biến thành năng lượng (vụ nổ ở mọi cấp độ và qui mô vật lý). Do đó sự cân bằng tuyệt đối giữa vật chất và phản vật chất đưa đến hiệu quả tất yêu là cả hai đều không tồn tại. => Lực tĩnh điện là gì? Từ lực là gì? Điều gì khiến cho lực tĩnh điện và từ lực tác động được lên vật chất và phản vật chất. Hiện các thứ như gỗ, đá, các vật liệu khác kim loại có được gọi là vật chất hay không? Nếu có vật nó có phản vật chất của nó hay không? Tại sao nó không bị ảnh hưởng bởi lực tĩnh điện hay từ lực. Lượng tử và các vật chất được hình thành từ nguyên tử khác nhau chỗ nào? Tại sao chúng không bị ảnh hưởng bởi lực tĩnh điện (không bị hút bởi nam châm như kim loại?). Có phải chúng trung hoà về điện? Nếu vậy thì khác gì với việc vật chất và phản vật chất trung hoà về điện? Ý là proton là dương, photon là âm tại sao không phải là vật chất và phản vật chất và phản ứng của 2 vật chất này khi va chạm với nhau với sự va chạm của vật chất và phản vật chất về mặt cơ bản khác nhau ở chỗ nào? Tại sao proton và photon vẫn tồn tại sau khi trung hoà về điện trên cùng 1 thời không?
  Nghĩa là vũ trụ không có lý do để tồn tại như hiện nay. Nói khác đi, sự tồn tại của vũ trụ như hiện nay là phi lý tính, là bí ẩn khó giải đoán. => tại sao lại phi lý tính? Tại sao không thể tồn tại loại vật chất và phản vật chất chỉ phản ứng với nhau nhưng không chuyển hoá thành năng lượng? Tại sao không tồn tại loại vật chất vừa là vật chất vừa là phản vật chất? Có loại vật chất như vậy chăng? Vả lại, lý tính của chúng ta bị hạn chế bởi rất nhiều yếu tố (5 giác quan, sự bó hẹp về mặt kiến thức, tư duy và thế giới quan…), vậy điều gì có thể chắc chắn rằng lý tính của chúng ta ĐÚNG? Thật sự thì đó có phải là vật chất và phản vật chất hay không? Hay chỉ là 1 loại tồn tại nào đó?
  Nhiều trường phài Khoa học tìm cách giải thích sự tồn tại “phi lý” này của vũ trụ:
  – Vũ trụ đã bất đối xứng từ khởi thủy (nghĩa là cứ n phản hạt thì có n+1 hạt, do đó mà vũ trụ hiện tại là tồn dư của các vụ nổ phản hạt từ Big Bang. Tuy nhiên như thế thì lẽ ra phản hạt và phản vật chất không thể tồn tại trong khi chúng vẫn đang tồn tại). =>
  – Vật chất và phản vật chất khác nhau về từ tính (giả thuyết này nhanh chóng phá sản vì các thí nghiệm Lượng Tử gần nhất cho thấy hạt và phản hạt hoàn toàn không khác nhau về spin và từ tính) hoặc chúng khác nhau về cách thăng – giáng Lượng Tử đối với lực hấp dẫn (nghĩa là vật chất tiến đến gần nguồn lực hấp dẫn còn phản vật chất thì tách xa khỏi nguồn hấp dẫn. Giả thuyết này cũng phá sản vì các đo lường ở CERN/Âu Châu cho thấy không có sự sai khác này). => Vậy thì rốt cuộc vật chất và phản vật chất là gì? Điều gì tạo nên sự khác biệt giữa vật chất và phản vật chất? Điều gì khiến cho vật chất và phản vật chất nổ tung khi gặp nhau tạo thành năng lượng?
  – Ghi nhận gần đây về Vật Chất Tối cho thấy “hình như” vật chất và phản vật chất đáp ứng hoàn toàn khác nhau với tác động của Vật chất tối và năng lượng tối. => Vậy đây là cách phân biệt vật chất và phản vật chất? Nếu cả spin và cách thăng giáng lượng tử đối với lực hấp dẫn là không khác nhau giữa 2 loại vật chất vậy thì khác nhau ở chỗ nào? Cái gì tạo nên sự khác nhau về cách đáp ứng với vật chất tối và năng lượng tối?
  Spin là gì?
  Thăng gíang lượng tử là gì?

 2. Attractive portion of content. I simply stumbled upon your weblog and
  in accession capital to claim that I acquire actually enjoyed account your weblog posts.
  Any way I’ll be subscribing for your feeds or even I fulfillment you
  get right of entry to persistently quickly. 0mniartist asmr

 3. It’s in fact very difficult in this full of activity
  life to listen news on Television, thus I just use web for that purpose, and obtain the most
  up-to-date information. asmr 0mniartist

 4. Hi there would you mind sharing which blog platform you’re using?

  I’m planning to start my own blog in the near future but
  I’m having a hard time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design and style seems
  different then most blogs and I’m looking for something unique.
  P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!

 5. You have made some really good points there. I checked on the internet to learn more about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.

 6. Thanks for any other informative web site. Where else may just I am getting that kind of information written in such an ideal
  manner? I’ve a venture that I’m just now operating on, and I’ve
  been at the look out for such information.

 7. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this outstanding blog!
  I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my
  Google account. I look forward to new updates and will talk
  about this website with my Facebook group. Chat soon!

 8. You’re so interesting! I do not suppose I have read through anything
  like this before. So great to discover another person with original
  thoughts on this topic. Really.. thank you for starting this up.
  This website is one thing that’s needed on the web, someone
  with some originality!

 9. scoliosis
  Terrific article! That is the kind of information that
  should be shared around the internet. Disgrace
  on the seek engines for now not positioning this publish
  upper! Come on over and consult with my web site . Thanks
  =) scoliosis

 10. Nice post. I was checking constantly this blog and I’m impressed!
  Extremely helpful info particularly the last part 🙂 I care for
  such information much. I was looking for this certain information for a
  long time. Thank you and good luck.

 11. What’s up to every one, the contents existing at this
  website are in fact remarkable for people experience,
  well, keep up the good work fellows.

  Check out my webpage :: Elke

 12. Greetings from California! I’m bored to death at work so I decided to browse your
  site on my iphone during lunch break. I love the info
  you present here and can’t wait to take a look when I get home.
  I’m shocked at how quick your blog loaded on my phone ..

  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, great site!

  Have a look at my blog post – bbs.yunweishidai.com

 13. Hello would you mind stating which blog platform you’re using?

  I’m going to start my own blog in the near future
  but I’m having a difficult time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design and style
  seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique.
  P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

 14. I have to thank you for the efforts you’ve put in penning this blog.
  I am hoping to check out the same high-grade blog
  posts by you later on as well. In fact, your creative writing
  abilities has motivated me to get my very own website now 😉

 15. Hello there, You’ve done a fantastic job. I will certainly digg it and personally recommend to my
  friends. I’m sure they’ll be benefited from this
  web site.

 16. Aw, this was a really good post. Taking the time and actual effort
  to create a good article? but what can I say? I put things
  off a whole lot and don’t manage to get nearly
  anything done.

  Also visit my blog; Stark Max Keto Diet – 163.30.42.16,

 17. hello!,I love your writing so much! percentage we
  keep up a correspondence extra approximately your article on AOL?
  I require an expert on this house to resolve my problem.
  May be that’s you! Looking ahead to see you.

  Also visit my site … One Shot Max Keto Pills; halfmoonrp.com,

 18. I was recommended this blog via my cousin. I’m
  not sure whether this put up is written by way of him as no one else understand such specific about my trouble.
  You are wonderful! Thanks!

  Feel free to visit my webpage; Vitalyze Pro Pills, kebe.top,

 19. hello!,I love your writing so so much! proportion we keep up a correspondence extra approximately your article on AOL?
  I require an expert on this house to resolve
  my problem. May be that is you! Looking forward to peer you.

  Visit my web site: Bio Wellness CBD (Earl)

 20. Wow! At ⅼast I got a ѡeblog from where I be able to genuinely tаke helpful
  facts concerning myy study and knowledɡe.

  Feel frеe to surf to my web page situs slokt (http://cristianizzt950.theglensecret.com/slot-online-joker123-pragmatic-play-deposit-pulsa-pelajari-persisnya-bagaimana-saya-fasih-dalam-sama-sekejap)

 21. Pretty section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed
  account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

 22. Thank you so much for giving my family an update on this subject matter on your site.
  Please know that if a brand new post appears
  or if perhaps any modifications occur to the current write-up,
  I would consider reading more and focusing on how to make good use of those tactics you talk about.
  Thanks for your time and consideration of other individuals by making this
  web site available.

  Here is my homepage; One Shot Max Keto Ingredients;
  http://www.deodrants.bookmarking.site,

 23. Grеetings fro Los angeles! I’m ƅorеd at work so I decided to browxe your site on myү
  iphone durіng lunch break. I love the information you present here and can’t wait to take a look when I geet home.
  I’m shocked aat how fast your blog loaded on mmy phone ..
  I’m not even using WIFI, just 3Ꮐ .. Anyways, fantastic site!

  Feeⅼ free to suгf tօ my blog slot online

 24. Fantastic blog! Do you have any hints for aspiring writers?
  I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost
  on everything. Would you recommend starting with a free
  platform like WordPress or go for a paid option?
  There are so many choices out there that I’m completely confused
  .. Any recommendations? Thanks!

  Also visit my blog: Stark Max Keto Diet; clubriders.men,

 25. I?m amazed, I must say. Rarely do I come across a blog that?s both educative and amusing, and
  let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The issue
  is something which too few people are speaking intelligently about.
  Now i’m very happy that I stumbled across this
  during my search for something concerning this.

  My web-site; Keto Advantage Keto Burn Reviews (clubfadoqbedford.ca)

 26. hello there and thank you for your info ? I have definitely picked up something
  new from right here. I did however expertise
  some technical issues using this web site, as I experienced to reload the site a lot
  of times previous to I could get it to load correctly.
  I had been wondering if your web host is OK?
  Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement in google and could damage your high quality score if advertising
  and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my email
  and could look out for much more of your respective interesting content.
  Make sure you update this again soon.

  My web site … Green X CBD Reviews – usedtiresbrowardcounty.com,

 27. I was wondering if you ever thought of changing the structure of your website?
  Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect
  with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or 2 images.

  Maybe you could space it out better?

  Here is my site :: http://khoquet.com

 28. Terrific work! That is the kind of info that are supposed to
  be shared across the web. Shame on Google for now
  not positioning this publish upper! Come on over and discuss with my web site .
  Thank you =)

 29. Thank you, I’ve just been searching for information approximately this topic for ages and yours
  is the greatest I have came upon so far. However, what concerning the conclusion?
  Are you certain concerning the source?

  Take a look at my web site :: chengdian.cc

 30. Prime 5 Trang Internet Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Tốt Nhất 2021Tỷ Lệ Bóng Đá casino royal 2.0 mobileThể Thao Chuyến làm khách trên SVĐ Goodison Park của Everton sẽ là thử thách lớn cho Arsenal trong tham vọng cạnh tranh prime four của đội bóng này. Gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự của Slovakia nhưng Thụy Điển vẫn giành trọn 3 điểm nhờ bàn thắng trên chấm phạt đền. Chiến thắng này đã giúp đội bóng Bắc Âu mở toang cánh cửa vào vòng 1/8. Hay còn có tên gọi khác chính là kèo 1/2 cửa trên chấp kèo nếu hòa thì thua tất. Cập nhật thông tin lực lượng và đội hình ra sân Slovakia vs Tây Ban Nha thuộc bảng E EURO 2021..

 31. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now
  each time a comment is added I get four emails with the same comment.
  Is there any way you can remove me from that service? Appreciate it!

 32. Hello there, You’ve done a great job. I’ll certainly digg it
  and individually suggest to my friends. I am
  confident they’ll be benefited from this website.

  my blog post … Tech Pro Wifi Booster (Dewayne)

 33. Thank you a lot for sharing this with all folks you actually recognise what you’re speaking
  about! Bookmarked. Kindly additionally consult with my website
  =). We will have a hyperlink change agreement among us

 34. Thanks a lot for sharing this with all of us you really know what
  you’re speaking about! Bookmarked. Please also consult with my website =).
  We could have a hyperlink exchange agreement among us

 35. Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I
  provide credit and sources back to your website?
  My website is in the very same area of interest as yours and
  my visitors would definitely benefit from some
  of the information you provide here. Please let me know if this
  okay with you. Regards!

  Also visit my site – Advanced CBD Oil

 36. I’m really impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog.
  Is this a paid theme or did you modify it yourself?

  Anyway keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a nice blog like
  this one nowadays.

 37. Hi there! Do you know if they make any plugins to assist
  with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains.
  If you know of any please share. Cheers!

 38. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I have truly enjoyed browsing your blog posts.
  After all I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

 39. I’m really loving the theme/design of your site.
  Do you ever run into any browser compatibility issues?
  A few of my blog audience have complained about my website not operating correctly in Explorer
  but looks great in Opera. Do you have any
  recommendations to help fix this problem?

 40. Hmm is anyone else encountering problems with the pictures on this blog loading?

  I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the blog.

  Any suggestions would be greatly appreciated.

 41. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good.
  I do not know who you are but certainly you are going to a
  famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 42. Great blog right here! Also your web site quite a bit up fast!

  What web host are you the use of? Can I get your affiliate hyperlink in your host?
  I want my website loaded up as quickly as yours lol

 43. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as
  though you relied on the video to make your point.
  You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to
  your weblog when you could be giving us something informative to read?

 44. Hello, i think that i saw you visited my site so i came to
  go back thefavor?.I am trying to
  find issues to
  improve my website!I suppose its good enough to use a few of
  your ideas!!

 45. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you
  relied on the video to make your point. You clearly know
  what youre talking about, why throw away your intelligence
  on just posting videos to your weblog when you could be giving us
  something enlightening to read?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *