TRÍ NHỚ, SÁNG TẠO VÀ HƠN THẾ NỮA. PHẦN IV

PHƯƠNG THỨC LUẬN KÝ ỨC – Ý TƯỞNG – SÁNG TẠO. Qua những phân tích nói trên, phương thức luận ký ức – ý tưởng – sáng tạo có thể phát biều với 5 thành phần chính : 1/. Dưỡng chất đủ cho vận động. không thiếu không thừa. Kiểm soát thể trọng và thể … Đọc tiếp TRÍ NHỚ, SÁNG TẠO VÀ HƠN THẾ NỮA. PHẦN IV