LƯỢNG TỬ HỌC – Phần I : VƯỚNG VÍU LƯỢNG TỬ

VƯỚNG VÍU LƯỢNG TỬ Nguyễn Ngọc Tàu : Anh Kim cho e hỏi về Vướng lượng tử (một trong bốn đặc tính của cơ học lượng tử), sự liên kết giũa 2 hạt gần như ko lệ thuộc vào khoảng cách, dễ nghĩ nó huyền bí…anh có thể nói về liên kết đó !!! Wambua … Đọc tiếp LƯỢNG TỬ HỌC – Phần I : VƯỚNG VÍU LƯỢNG TỬ