BÍ ẨN 5000 NĂM CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG KIM TỰ THÁP AI CẬP – PHẦN II.

CÔNG NGHỆ XÂY KIM TỰ THÁP Tóm lại, việc xây dựng Kim Tự Tháp được tiến hành như sau : 1/ Đá được tập kết, sơ chế và vạch các rãnh thu hơi nước, ngưng hơi để thành nước chảy vào các máng, dẫn về bồn chứa. 2/. Nền móng được xây dựng rất giản … Đọc tiếp BÍ ẨN 5000 NĂM CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG KIM TỰ THÁP AI CẬP – PHẦN II.