TRÍ NHỚ, SÁNG TẠO VÀ HƠN THẾ NỮA. Phần I

(Memory, creative and more) CÁC CÁCH GHI NHỚ TỰ PHÁT CÓ DẪN ĐẾN SÁNG TẠO ?Ý tưởng luôn luôn là tiền đề của sáng tạo. “…Trong số các nguyên lý chung của việc tạo ra ý tưởng, theo Young có hai nguyên lý quan trọng.– Nguyên lý đầu tiên có thể thấy rõ trong phát … Đọc tiếp TRÍ NHỚ, SÁNG TẠO VÀ HƠN THẾ NỮA. Phần I